Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXIII/269/23

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII/23

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-06-29

Data wejścia w życie: 14 dni od publikacji w dzienniku urzedowym

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2023 pozycja 3723, opublikowano dnia: 2023-07-27

Tytuł aktu:

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Dubeninki

Na podstawie:

art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249;  z 2023 r. poz..535) 

Treść:

uchwala się , co następuje:
 
§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Dubeninki, zwanego dalej „Zespołem”.
 
§ 2. 1. Członków Zespołu powołuje  i odwołuje Wójt Gminy Dubeninki w drodze zarządzenia.
2. Przed powołaniem członków Zespołu Wójt Gminy :
1) zawiera porozumienia z podmiotami, o których mowa w 9 ust. 1,ust 3a lub 5 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  domowej,
2 )występuje   do podmiotów wskazanych w   pkt 1  o  wytypowanie  kandydatów do pracy w Zespole.    
 
§ 3.  1. Wójt Gminy Dubeninki odwołuje członka Zespołu:
  1. na  wniosek członka Zespołu;
  2. na  wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;
  3. na umotywowany wniosek Przewodniczącego Zespołu.
2. Odwołanie członka Zespołu wymaga  zmiany składu Zespołu w drodze zarządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 
3. Uzupełnienie składu Zespołu  o nowego członka następuje w trybie § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 2.
 
§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/24/11Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dubeninkach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2011 r. poz.1008  ).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-05 08:18:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-05 08:21:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-31 14:01:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
265 raz(y)