Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

Zarządzenie 612/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2024

Data podjęcia/podpisania: 2023-11-17

Data wejścia w życie: 2023-11-17

Tytuł aktu:

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie:

art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Treść:

zarządza się, co następuje:
§ 1.
 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanych w załączniku do niniejszego zarządzenia przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Dubeninki.

§ 2.
1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń      w siedzibie Urzędu Gminy Dubeninki na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony stosownymi przepisami.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Woźniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-17 14:27:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-17 14:29:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-26 15:14:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
300 raz(y)