ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 485/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 484/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 483/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Gminy Dubeninki oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów El-Dok
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 482/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
W sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/2018 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 481/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXVI/226/22
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022- 2028
Nr aktu prawnego
XXVI/225/22
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zmianę rodzaju miejscowości z „Tuniszki, przysiółek” na „Tuniszki, wieś”
Nr aktu prawnego
XXVI/224/22
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego komisji stałych Rady Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXVI/223/22
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów, uwzględnianych przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
XXVI/222/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji