ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 471/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 470/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku kierownik referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 469/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 468/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
z dnia 26 września 2022 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej w gm. Dubeninki – droga Kiekskiejmy – Degucie z dojazdem do dróg powiatowych - w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 467/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubeninki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 466/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 465/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji dowozu uczniów do szkół podstawowych autokarami gminnymi oraz przez przewoźnika w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 464/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 463/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Tuniszki przysiółek na Tuniszki wieś
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 462/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji