ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 549/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 548/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-06-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 547/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
XXXII/264/23
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023- 2028
Nr aktu prawnego
XXXII/263/23
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXXII/262/23
Status
Uchylony
Lp: 67
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XXXII/261/23
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXXII/260/23
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubeninki w 2023 roku
Nr aktu prawnego
XXXII/259/23
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Dubeninki za rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXII/258/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji