ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 461/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 460/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Dubeninki celem wyboru sołtysa
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 459/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 458/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 457/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 456/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 455/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie organizacji dowozu uczniów do szkół podstawowych autokarami gminnymi oraz przez przewoźnika w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 454/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 453/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 452/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji