ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie organizacji dowozu uczniów do szkół podstawowych autokarami gminnymi oraz przez przewoźnika w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 454/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 453/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 452/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 451/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia wzorów wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z załącznikami dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 450/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 449/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-08-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. obsługi Konkursu Grantowego oraz Regulaminu opiniowania, weryfikacji i monitorowania efektów w projekcie Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 448/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 447/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 446/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dubeninki na lata 2022 - 2032
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 445/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji