ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie planu kontroli zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 589/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 588/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 587/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 586/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 583/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 585/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Mercedes – Benz 816
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 584/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-09-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/284/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023- 2028
Nr aktu prawnego
XXXIV/283/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia stanowiska propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych dotyczącej nazwy miejscowości Tuniszki
Nr aktu prawnego
XXXIV/282/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXXIV/281/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji