ˆ

Zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów, uwzględnianych przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
XXVI/222/22
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Nr aktu prawnego
XXVI/221/22
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVI/220/22
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXVI/219/22
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
W sprawie: projektu budżetu Gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 480/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023-2028
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 479/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 478/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Koordynatora gminnego Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko - Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 477/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 476/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-10-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udostępnienia do korzystania na cele statutowe Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Dubeninki pojazdów specjalnych pożarniczych.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 475/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji