Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku referent w referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 644/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 642/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości czynszu obowiązującego w lokalach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 641/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wójta Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 640/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Żytkiejmy na lata 2024-2030
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 639/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Dubeninki na sołectwa
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 638/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na 2024r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 637/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonych w gminie Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 636/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 635/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z pomieszczeń w remizach OSP
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 634/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji