ˆ

Zarządzenia Wójta

Szczegóły informacji

Zarządzenie 413/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2024

Data podjęcia/podpisania: 2022-04-26

Data wejścia w życie: 2022-04-26

Tytuł aktu:

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Na podstawie:

art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Treść:

Wójt Gminy Dubeninki zarządza, co następuje:
§ 1
Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych:
1. Zwiększyć dochody o kwotę - 146.223,00 zł.
w tym: dochody bieżące o kwotę -  zł. 146.223,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2
Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych:
 1.Zwiększyć wydatki o kwotę - 146.223,00 zł.
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 146.223,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3
Wprowadzić zmiany w załączniku "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
w 2022 roku". Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 2.966.079,15 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.
§ 4
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów po zmianach - 16.126.305,05 zł.
w tym: dochody bieżące - 13.855.431,99 zł.
dochody majątkowe - 2.270.873,06 zł.
2. Plan wydatków po zmianach - 18.074.370,45 zł.
w tym: wydatki bieżące - 13.839.171,99 zł.
wydatki majątkowe - 4.235.198,46 zł.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-28 11:36:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-28 11:38:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-28 11:38:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
665 raz(y)