ˆ

Zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad rozliczenia i wysokości opłat za centralne ogrzewanie w budynkach stanowiących własność Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 507/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 506/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w Gminie Dubeninki w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 505/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek za 1km przebiegu samochodu osobowego używanego do podróży służbowej.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 504/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedawanego przez Gminę Dubeninki paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 503/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
W sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Dubeninki nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 502/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Dubeninki w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 501/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubeninki na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XXVIII/234/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023-2028
Nr aktu prawnego
XXVIII/233/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXVIII/232/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji