Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona Danych Osobowych

Szczegóły informacji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-24 08:21:44 przez Paweł Furtan

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Dubeninki  
mieszczące się pod adresem: 19-504 Dubeninki ul. Dębowej 27.
Kontakt: e-mail: , tel.:  (87) 6158137.
Ponadto administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. kontakt:  .
2) Dane osobowe przetwarzane w Gminie Dubeninki, są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
3) Celem przetwarzania danych osobowych jest:
-    wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
- zatrudnienie i wykonywanie wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy;
- zawieranie umów cywilnoprawnych, ewentualne dochodzenie roszczeń albo obrona
w sprawie roszczeń lub praw Gminy Dubeninki;
 
4) Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Gminie Dubeninki, mogą być podmioty, realizujące zadania na rzecz gminy na podstawie odrębnych umów oraz podmioty którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
5) Dane osobowe nie mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Dane osobowe przetwarzane w Gminie Dubeninki będą przechowywane jedynie do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie a następnie do chwili przedawnienia roszczeń na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego, czy Kodeksu Pracy chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej;
8) Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna,
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy: ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Gminie Dubeninki przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych,
a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
10) Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
11) Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Gminie Dubeninki zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;
12) Dane osobowe przetwarzane w Gminie Dubeninki na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Załączniki

  • RODO (DOC, 35.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-11-24 08:21:41 | Data wytworzenia informacji: 2022-11-24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Bogdanowicz Kordjak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-24 08:20:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-24 08:21:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24 08:21:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
862 raz(y)