ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Szczegóły informacji

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 06 lutego 2023 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach

Informacja ogłoszona dnia 2023-02-02 14:47:03 przez Paweł Furtan

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 06 lutego 2023 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wyjazd do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
 3. Przedstawienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 • górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dubeninki.
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz  zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielowi nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Dubeninki.
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego.
 • reprezentowania Gminy Dubeninki w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów.
 • niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dubeninki środków stanowiących fundusz sołecki.
 • zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok 2023.
 • uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dubeninki na rok 2023.
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023 – 2028.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Kibitlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-02 14:47:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-02 14:47:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-02 14:47:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
777 raz(y)