ˆ

Jednostki organizacyjne

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-08-20 11:19:35 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Szkoła Podstawowa w Dubeninkach

ul. Szkolna 1 19-504 Dubeninki tel. 087 6158154

Gimnazjum w Dubeninkach

ul. Szkolna 1 19-504 Dubeninki tel. 087 6158539

Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach

ul. Mereckiego 6  19-504 Dubeninki tel. 087 6158582