ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatki i opłaty - podatek rolnyDrukuj informacjęSprawa: Podatki i opłaty - podatek rolny

Szczegóły informacji

Podatki i opłaty - podatek rolny

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2011-05-06 12:58:14

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Justyna Faltyn

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dubeninki ul. Dębowa 27 19-504 Dubeninki pok. 11

Telefon kontaktowy

87 6158150

Adres e-mail

j.faltyn@dubeninki.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji wymiarowej

Miejsce odbioru

Wysyłka za pośrednictwem poczty

Wymagane Dokumenty

1.Akt notarialny, umowa dzierżawy.
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP).
1. Dowód osobisty.
2. Dane: powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych wraz z piwnicą, budynków gospodarczych, garaży itp.

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy

Uwagi

Zakres obowiązku podatkowego

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące
1. Właścicielami gruntów.
2. Posiadaczami samoistnymi gruntów.
3. Użytkownikami wieczystymi gruntów.
4. Posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
jeżeli posiadanie
A. Wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego.
B. Bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących z zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku, natomiast wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające trwanie obowiązku. Zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa, co obliguje podatnika do złożenia informacji w sprawie podatku rolnego (druk informacji dostępny w Urzędzie, pok. 29) w terminie
A. 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego – dotyczy osób fizycznych.
B. Do 15-tego stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego – dotyczy osób prawnych.

Zasady ustalania podatku rolnego - podstawa prawna.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1) dla gruntów gospodarstwa rolnego - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.
2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1ha fizycznego) - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha gruntów powierzchni do 1 ha fizycznego - równowartość pieniężną 5 q żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy - ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

- Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wynosiła 37,64 zł za 1q wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10. 2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wiesława Bernatowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Faltyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-06 12:47:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-06 12:58:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-25 11:04:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2906 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony