ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy trwający ponad 6 miesięcyDrukuj informacjęSprawa: Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy trwający ponad 6 miesięcy

Szczegóły informacji

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy trwający ponad 6 miesięcy

Wydział: Ewidencja Ludności

Ogłoszono dnia: 2013-05-21 12:56:29

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Lisiewska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dubeninki, pokój Nr 2, ul. Dębowa 27, tel. 87 615 81 34

Telefon kontaktowy

87 6158134

Adres e-mail

a.lisiewska@dubeninki.pl

Sposób załatwienia

Zgłoszenia wyjazdu za granicę na pobyt czasowy trwający ponad 6 miesięcy dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego przy okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości, w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu. Nie jest wymagany dowód osobisty osoby udzielającej pełnomocnictwa.
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Dubeninki

Wymagane Dokumenty

Dowód osobisty albo w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia). Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. 
Wypełniony formularz meldunkowy;
W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu za granicę.
Dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

Opłaty

Czynności wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Gminy Dubeninki albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:
Urząd Gminy Dubeninki
BS Olecko 72 933900060050050010230001

Uwagi

Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu stałego. Czynności tych można dokonać przez pełnomocnika.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz.U. z 2013 z dnia 27.02.2013 poz. 267 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2012 r., poz.1475).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Lisiewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Lisiewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-21 12:52:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Lisiewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-21 12:56:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Lisiewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-12 12:51:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2852 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony