ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)Drukuj informacjęSprawa: Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

Szczegóły informacji

Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

Wydział: Ewidencja Ludności

Ogłoszono dnia: 2013-05-21 13:11:39

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Agnieszka Lisiewska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dubeninki, pokój Nr 2, ul. Dębowa 27

Telefon kontaktowy

87 6158134

Adres e-mail

a.lisiewska@dubeninki.pl

Sposób załatwienia

Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego przy okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. Nie jest wymagany dowód osobisty osoby udzielającej pełnomocnictwa.
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie, o którym mowa następuje na podstawie formularza „Zgłoszenie pobytu stałego” lub formularza „ Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”. W tym przypadku osoba meldująca się zwolniona jest z obowiązku przedkładania zaświadczenia o wymeldowaniu

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Dubeninki

Wymagane Dokumenty

Dowód osobisty albo w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia). Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. 
Wypełniony formularz meldunkowy;
W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania;
Dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

Opłaty

Czynności wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Gminy Dubeninki albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:
Urząd Gminy Dubeninki
BS Olecko 72 933900060050050010230001

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Osoba dopełniająca obowiązku wymeldowania się otrzymuje zaświadczenie o wymeldowaniu.
Wymeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiące dokonuje się, jeżeli osoba opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz.U. z 2013 z dnia 27.02.2013 poz. 267 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2012 r., poz.1475)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Lisiewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Lisiewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-21 13:07:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Lisiewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-21 13:11:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Lisiewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-12 12:51:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2854 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony