ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o wpis/zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy DubeninkiDrukuj informacjęSprawa: Wniosek o wpis/zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dubeninki

Szczegóły informacji

Wniosek o wpis/zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dubeninki

Wydział: Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2020-08-10 11:33:43

Termin załatwienia

Rozpatrzenie wniosku i wpis do rejestru działalności regulowanej dokonuje się w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku w Urzędzie

Osoba kontaktowa

Lucyna Olszewska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dubeninki ul. Dębowa 27 19-504 Dubeninki

Telefon kontaktowy

876158538

Adres e-mail

l.olszewska@dubeninki.pl
 

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Dubeninki ul. Dębowa 27 19-504 Dubeninki

Wymagane Dokumenty

Od wnioskodawcy ubiegającego się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymagane jest złożenie:
 1. wniosku (wzór do pobrania) o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierającego:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
 1. oświadczenia (wzór do pobrania) o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierającego:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy
  ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji;
 1. w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginału (lub urzędowo uwierzytelnionej kopii) pełnomocnictwa;
 2. oryginału dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku przedłożenia kopii niezbędny jest oryginał do wglądu).
Od wnioskodawcy ubiegającego się o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymagane jest złożenie
 1. wniosku (wzór do pobrania) o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 2. w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginału (lub urzędowo uwierzytelnionej kopii) pełnomocnictwa;
 3. oryginału (lub urzędowo uwierzytelnionej kopii) dokumentu potwierdzającego zmianę, która jest przedmiotem wniosku;
oryginału dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku przedłożenia kopii niezbędny jest oryginał do wglądu).

Czas realizacji

Rozpatrzenie wniosku i wpis do rejestru działalności regulowanej dokonuje się w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku w Urzędzie

Opłaty

 • 50,00 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej (wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru nie podlega opłacie skarbowej);
 • 25,00 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (rozszerzenie katalogu odbieranych odpadów komunalnych);
 • 17,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych
  w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze;
 • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);
 • 5,00 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
 • przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Dubeninkach Nr –72 9339 0006 0050 0500 1023 0001.
 • bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Dubeninki.
  Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru.
  Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej stronie służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Dubeninki.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. –  Dz.U.2019.2010 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. –  Dz.U.2019.1292 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. – Dz.U.2019.1000 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. –  Dz.U.2020.256 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. – Dz.U.2020.797 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020.10);

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lucyna Olszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-10 11:24:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-10 11:33:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-25 11:02:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony