ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Udostępnianie danychDrukuj informacjęSprawa: Udostępnianie danych

Szczegóły informacji

Udostępnianie danych

Wydział: Ewidencja Ludności

Ogłoszono dnia: 2009-10-16 10:58:46

Termin załatwienia

7 dni

Osoba kontaktowa

Agnieszka Lisiewska

Miejsce załatwienia

 
Urząd Gminy w Dubeninkach, Ewidencja Ludności, pokój Nr 2, 87 615 81 34

Telefon kontaktowy

87 6158134

Adres e-mail

a.lisiewska@dubeninki.pl

Sposób załatwienia

Ewidencja Ludności, pokój Nr 2

Miejsce odbioru

 
Urząd Gminy w Dubeninkach, Ewidencja Ludności, pokój Nr 2, 87 615 81 34

Wymagane Dokumenty

 
Wniosek złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
 

Czas realizacji

 
7 dni

Opłaty

 
Do wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty w kwocie 31,00zł.
Opłatę można dokonać w kasie urzędu w godz. od 7:30 do 15:30 lub na konto urzędu 72 933900060050050010230001 BS Olecko.

Tryb odwoławczy

 
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy.

Uwagi

 
Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się nieodpłatnie:
1. organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
2. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i strażom gminnym (miejskim),
3. organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
4. państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
5. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane z powyższych zbiorów, mogą być udostępnione odpłatnie:
1. osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny,
2. jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
4. innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.
Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

Podstawa prawna

 
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1353)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. Nr 207 poz.1298)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Lisiewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-16 08:26:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-16 10:58:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-12 12:56:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2951 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony