ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Podatki i opłaty - podatek od nieruchomości

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2011-05-06 12:58:16

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Justyna Faltyn

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dubeninki ul. Dębowa 27 19-504 Dubeninki pok. 11

Telefon kontaktowy

87 6158150

Adres e-mail

j.faltyn@dubeninki.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji wymiarowej

Miejsce odbioru

wysyłka za pośrednictwem poczty

Wymagane Dokumenty

1. Akt notarialny, umowa dzierżawy, umowa kupna – sprzedaży.
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP).
3. Zaświadczenie o wpisie prowadzonej działalności gospodarczej lub wpis do KRS;
4. Dowód osobisty.
5. Druk informacji lub deklaracji (dostępny w pok. 11 lub na stronie głównej BIP w menu 'Podatki i opłaty- wzory informacji i deklaracji podatkowych).

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy

Uwagi

Zakres obowiązku podatkowego:

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane
1. Grunty.
2. Budynki lub ich części.
3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Zobowiązaniem podatkowym podatku od nieruchomości objęte są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej( w tym spółki jawne), będące:

1. Właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych.
2.Posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych.
3. Użytkownikami wieczystymi gruntów.
4.Posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie

A. Wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości.
B. Jest bez tytułu prawnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, np.: kupno, sprzedaż, założenie działalności itp., natomiast wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Podatnik z mocy prawa jest zobowiązany do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego- dotyczy osób fizycznych. Podatnik, który jest osobą prawną, jednostką organizacyjną zobowiązany jest do złożenia deklaracji w terminie do 15-tego stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku w zakresie tego podatku.


 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz.844 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wiesłwa Bernatowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Faltyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-06 12:24:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-06 12:58:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-25 11:04:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2100 raz(y)