ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 23
Instrukcja korzystania z BIP 4228
BIP Archiwalny 10
Zamówienia publiczne 158743
Informacje o naborze 9609
Aktualności 672
Powiaty i gminy 1678
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Sesja Rady Gminy Online 0
Nagrania Sesji Rady Gminy 1702
Wykazy imiennych głosowań radnych 10236
Urząd 123
Dane podstawowe 37817
Statut Gminy 6252
Regulamin organizacyjny 3729
Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2631
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 0
Wójt 11715
Skarbnik 8010
Referaty i stanowiska 52
Referat Organizacyjno Prawny 9667
Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej 7058
Urząd Stanu Cywilnego 5520
Ewidencja ludności 2578
Dowody osobiste 2482
Stanowisko do spraw obronnych i ogólnych 4102
Referat Finansowy 5038
Sekretarz 7498
Struktura organizacyjna 9423
Kontakt 12092
Organy Gminy 63
Wójt 16489
Rada Gminy 7127
Protokoły z sesji 65559
Protokoły z komisji 61408
Projekt protokołu 4036
Przewodniczący 4029
Skład Rady 5043
Komisje 9012
Informacje bieżące, Obwieszczenia i komunikaty 249187
Jednostki organizacyjne 15431
Jednostki pomocnicze 14172
Taryfa za wodę 2153
Ocena jakości wody 13
2015 3806
2016 1920
2017 1233
2018 2981
2019 3428
2020 3801
2021 3458
2022 1898
2023 56
Projekt zmiany Studium 4346
Procedury załatwiania spraw 58880
Referaty/ Stanowiska 32761
Sprawy 46883
Budżet 13
2014 2686
2015 2304
2016 4481
2017 3302
2018 2376
2019 2892
2020 1994
2021 2228
2022 926
Sprawozdania Rb 0
2020 1085
2021 1685
2022 2250
Podatki i opłaty 15737
Wnioski 3474
Wzory informacji i deklaracji podatkowych 17453
Podatek od nieruchomości 0
Podatek od środków transportowych 1107
Podatek rolny 2306
Stawki opłaty targowej 0
Odpady komunalne 4663
Pomoc publiczna 8908
Studium Zagospodarowania Gminy 6737
Akty prawne 595487
Uchwały Rady Gminy 1561175
Zarządzenia Wójta 1263565
Ogłoszenia o naborze 33515
Ogłoszenia aktualne 13788
Ogłoszenia w toku 17965
Wyniki naboru 64531
Dokumenty do pobrania 4754
Regulamin naboru 3448
Opinie RIO 10581
Referendum 6185
Plany miejscowe 6696
Organizacje pozarządowe 2735
Oświadczenia majątkowe 36
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 0
Roczne oświadczenia majątkowe 2599
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 0
Roczne oświadczenia majątkowe 4048
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 222
Roczne oświadczenia majątkowe 2564
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 335
Roczne oświadczenia majątkowe 2983
Składane po rozpoczęciu kadencji 1317
Składane przed końcem kadencji 1651
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 372
Roczne oświadczenia majątkowe 8740
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 8
Roczne oświadczenia majątkowe 12564
Składane po rozpoczęciu kadencji 1603
Składane przed końcem kadencji 1602
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 889
Roczne oświadczenia majątkowe 11077
Składane przed końcem pracy 2062
Składane po rozpoczęciu pracy 2807
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1713
Roczne oświadczenia majątkowe 17301
Składane po rozpoczęciu kadencji 5274
Składane przed końcem kadencji 8994
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 3
Składane przed rozpoczęciem kadencji 3529
Składane po zakończeniu kadencji 2444
Roczne oświadczenia majątkowe 10146
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 14494
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1
Roczne oświadczenia majątkowe 10118
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 3
Składane przed końcem kadencji 5971
Składane po rozpoczęciu kadencji 4818
Roczne oświadczenia majątkowe 15457
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 8465
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 10632
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 10891
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 8777
Ochrona środowiska 30
Publiczny dostęp wykazu danych 11539
Gospodarka odpadami 30804
Program ochrony powietrza 6433
Program ochrony środowiska 1754
ekoszyk 0
naszesmieci 0
Czyste powietrze 1568
Gospodarka nieruchomościami 5022
Planowanie przestrzenne 2741
Plany miejscowe 7261
Projekty planów miejscowych 3350
Studium Gminy Dubeninki 3393
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 1509
Rejestr Instytucji Kultury 5265
Wybory 8
Uzupełniające 2022 1553
Prezydent 2020 3152
Sejm i Senat 2019 4355
Wybory do PE 2019 2097
Sejm i Senat 2011 10809
Wybory do PE 2014 67
Aktualności 6337
Głosowanie korespondencyjne 2039
Obwodowe Komisje Wyborcze 2196
Pełnomocnictwa 2249
Warunki udziału w głosowaniu 2078
Strona PKW 0
Samorządowe 2014 19740
Samorządowe 2010 23621
Uzupełniające 6149
Prezydent 2015 8391
Sejm i Senat 2015 10717
Samorządowe 2018 4426
Raport o stanie Gminy Dubeninki 3
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2018 783
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2019 756
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2020 912
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2021 993
Plan Zamówień Publicznych 18761
Strategie, raporty, opracowania 16650
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro - archiwum 64321
Zamówienia publiczne 158029
Zamówienia publiczne aktualne 132167
Zamówienia publiczne w toku 77131
Zamówienia publiczne archiwalne 94605
Wyniki zamówień publicznych 90784
Wyniki innych postępowań 72887
Zezwolenia 4140
Przetargi 88570
Wykaz sprzedaż - dzierżawa 932
Informacja Publiczna 2907
Zapytania ofertowe 211194
Umowy powyżej 10 tys. zł netto 4922
Rejestr umów 0
Rok 2021 1035
Rok 2020 840
Rejestr petycji 7
Rok 2021 2558
Rok 2022 2431
Rejestr stowarzyszeń 898
Inne ogłoszenia 89752
Plan gospodarki niskoemisyjnej 10133
Zabytki 2207
Informacje nieudostępniane 3540
Konsultacje społeczne 43151
Druki do pobrania 44481
Ochrona Danych Osobowych 149

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 1906
Wyszukiwarka 3
Statystyka 3437
Redakcja Biuletunu 3263
Mapa serwisu 3274
Pliki do pobrania 4147
« powrót do poprzedniej strony