ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 23
Instrukcja korzystania z BIP 4669
BIP Archiwalny 10
Zamówienia publiczne 176138
Informacje o naborze 12133
Aktualności 672
Powiaty i gminy 1738
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Sesja Rady Gminy Online 0
Nagrania Sesji Rady Gminy 1745
Wykazy imiennych głosowań radnych 17301
Urząd 125
Dane podstawowe 41213
Statut Gminy 6935
Regulamin organizacyjny 3763
Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2649
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 0
Wójt 13587
Skarbnik 8861
Referaty i stanowiska 52
Referat Organizacyjno Prawny 11032
Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej 8285
Urząd Stanu Cywilnego 6152
Ewidencja ludności 2933
Dowody osobiste 2826
Stanowisko do spraw obronnych i ogólnych 4657
Referat Finansowy 5705
Sekretarz 8586
Struktura organizacyjna 11000
Kontakt 13609
Organy Gminy 63
Wójt 18261
Rada Gminy 7682
Protokoły z sesji 76961
Protokoły z komisji 72486
Projekt protokołu 4327
Rejestr Zapytań i interpelacji Radnych 82
Przewodniczący 4554
Skład Rady 5790
Komisje 10448
Informacje bieżące, Obwieszczenia i komunikaty 315570
Jednostki organizacyjne 17282
Jednostki pomocnicze 15453
Taryfa za wodę 3189
Ocena jakości wody 13
2015 4461
2016 2338
2017 1623
2018 4067
2019 5085
2020 5690
2021 5213
2022 3164
2023 2307
Projekt zmiany Studium 4939
Procedury załatwiania spraw 66697
Referaty/ Stanowiska 37952
Sprawy 52960
Budżet 24
2014 3046
2015 2737
2016 5246
2017 4167
2018 3256
2019 4168
2020 2818
2021 3566
2022 1801
2023 757
Sprawozdania Rb 2
2020 1527
2021 2836
2022 4659
2023 2132
Podatki i opłaty 17274
Wnioski 3906
Wzory informacji i deklaracji podatkowych 20234
Podatek od nieruchomości 0
Podatek od środków transportowych 1737
Podatek rolny 2551
Stawki opłaty targowej 0
Odpady komunalne 5283
Pomoc publiczna 10437
Studium Zagospodarowania Gminy 7448
Akty prawne 1001160
Uchwały Rady Gminy 1977563
Zarządzenia Wójta 1664823
Ogłoszenia o naborze 40926
Ogłoszenia aktualne 17852
Ogłoszenia w toku 22543
Wyniki naboru 80883
Dokumenty do pobrania 5327
Regulamin naboru 3825
Opinie RIO 17176
Referendum 7169
Plany miejscowe 7382
Organizacje pozarządowe 4493
Oświadczenia majątkowe 36
Oświadczenia majątkowe za rok 2023 0
Składane przed końcem kadencji 179
Oświadczenia majątkowe za rok 2022 0
Roczne oświadczenia majątkowe 778
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 0
Roczne oświadczenia majątkowe 5735
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 0
Roczne oświadczenia majątkowe 5948
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 347
Roczne oświadczenia majątkowe 3688
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 457
Roczne oświadczenia majątkowe 3992
Składane po rozpoczęciu kadencji 1927
Składane przed końcem kadencji 2157
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 480
Roczne oświadczenia majątkowe 10947
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 8
Roczne oświadczenia majątkowe 14430
Składane po rozpoczęciu kadencji 1911
Składane przed końcem kadencji 1923
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1005
Roczne oświadczenia majątkowe 12789
Składane przed końcem pracy 2381
Składane po rozpoczęciu pracy 3130
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1888
Roczne oświadczenia majątkowe 19417
Składane po rozpoczęciu kadencji 5973
Składane przed końcem kadencji 9980
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 3
Składane przed rozpoczęciem kadencji 3886
Składane po zakończeniu kadencji 2771
Roczne oświadczenia majątkowe 11263
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 16181
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1
Roczne oświadczenia majątkowe 11424
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 3
Składane przed końcem kadencji 6501
Składane po rozpoczęciu kadencji 5264
Roczne oświadczenia majątkowe 17121
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 9479
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 11706
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 12027
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 9837
Ochrona środowiska 30
Publiczny dostęp wykazu danych 12869
Gospodarka odpadami 36650
Program ochrony powietrza 7386
Program ochrony środowiska 2169
ekoszyk 0
naszesmieci 0
Czyste powietrze 2569
Gospodarka nieruchomościami 5699
Planowanie przestrzenne 2741
Plany miejscowe 8000
Projekty planów miejscowych 3761
Studium Gminy Dubeninki 3775
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 1509
Rejestr Instytucji Kultury 6082
Wybory 8
Sejm i Senat 2023 1880
Uzupełniające 2023 134
Przedterminowe 2023 739
Uzupełniające 2022 3455
Prezydent 2020 4530
Sejm i Senat 2019 6527
Wybory do PE 2019 3275
Sejm i Senat 2011 12321
Wybory do PE 2014 67
Aktualności 7323
Głosowanie korespondencyjne 2283
Obwodowe Komisje Wyborcze 2463
Pełnomocnictwa 2530
Warunki udziału w głosowaniu 2360
Strona PKW 0
Samorządowe 2014 22943
Samorządowe 2010 26347
Uzupełniające 6909
Prezydent 2015 9590
Sejm i Senat 2015 12218
Samorządowe 2018 6077
Raport o stanie Gminy Dubeninki 3
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2018 1142
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2019 1131
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2020 1341
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2021 1775
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2022 524
Plan Zamówień Publicznych 22428
Strategie, raporty, opracowania 19134
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro - archiwum 69141
Zamówienia publiczne 184099
Zamówienia publiczne aktualne 151483
Zamówienia publiczne w toku 96759
Zamówienia publiczne archiwalne 115539
Wyniki zamówień publicznych 113156
Wyniki innych postępowań 92450
Zezwolenia 4451
Przetargi 103598
Wykaz sprzedaż - dzierżawa 3507
Informacja Publiczna 7331
Zapytania ofertowe 227206
Umowy powyżej 10 tys. zł netto 7552
Rejestr umów 0
Rok 2021 1684
Rok 2020 1231
Rejestr petycji 7
Do Rady Gminy 24
Rok 2021 794
Rok 2022 1180
Rok 2023 576
Do Wójta 61
Rok 2023 236
Rejestr stowarzyszeń 1446
Inne ogłoszenia 92224
Plan gospodarki niskoemisyjnej 12031
Zabytki 2806
Informacje nieudostępniane 3813
Konsultacje społeczne 54030
Druki do pobrania 52289
Ochrona Danych Osobowych 642

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 2686
Wyszukiwarka 3
Statystyka 3707
Redakcja Biuletunu 3573
Mapa serwisu 3572
Pliki do pobrania 4605
« powrót do poprzedniej strony