ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 23
Instrukcja korzystania z BIP 3983
BIP Archiwalny 10
Zamówienia publiczne 151104
Informacje o naborze 8862
Aktualności 672
Powiaty i gminy 1645
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Sesja Rady Gminy Online 0
Nagrania Sesji Rady Gminy 1654
Wykazy imiennych głosowań radnych 7024
Urząd 123
Dane podstawowe 36480
Statut Gminy 5953
Regulamin organizacyjny 3720
Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2618
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 0
Wójt 11168
Skarbnik 7649
Referaty i stanowiska 52
Referat Organizacyjno Prawny 9099
Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej 6505
Urząd Stanu Cywilnego 5183
Ewidencja ludności 2397
Dowody osobiste 2311
Stanowisko do spraw obronnych i ogólnych 3832
Referat Finansowy 4637
Sekretarz 7142
Struktura organizacyjna 8783
Kontakt 11470
Organy Gminy 63
Wójt 15921
Rada Gminy 6871
Protokoły z sesji 58366
Protokoły z komisji 55491
Projekt protokołu 3904
Przewodniczący 3765
Skład Rady 4737
Komisje 8362
Informacje bieżące, Obwieszczenia i komunikaty 210712
Jednostki organizacyjne 14490
Jednostki pomocnicze 13681
Taryfa za wodę 1648
Ocena jakości wody 13
2015 3408
2016 1697
2017 1012
2018 2317
2019 2432
2020 2736
2021 2462
2022 1044
Projekt zmiany Studium 4031
Procedury załatwiania spraw 54632
Referaty/ Stanowiska 30505
Sprawy 43344
Budżet 3
2014 2480
2015 2073
2016 4007
2017 2827
2018 1855
2019 2109
2020 1452
2021 1513
2022 566
Sprawozdania Rb 0
2020 860
2021 1064
2022 1332
Podatki i opłaty 14899
Wnioski 3236
Wzory informacji i deklaracji podatkowych 15859
Podatek od nieruchomości 0
Podatek od środków transportowych 772
Podatek rolny 1981
Stawki opłaty targowej 0
Odpady komunalne 4273
Pomoc publiczna 7943
Studium Zagospodarowania Gminy 6386
Akty prawne 401528
Uchwały Rady Gminy 1362992
Zarządzenia Wójta 1089913
Ogłoszenia o naborze 32209
Ogłoszenia aktualne 12958
Ogłoszenia w toku 17076
Wyniki naboru 58113
Dokumenty do pobrania 4504
Regulamin naboru 3205
Opinie RIO 7204
Referendum 5687
Plany miejscowe 6341
Organizacje pozarządowe 1929
Oświadczenia majątkowe 36
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 0
Roczne oświadczenia majątkowe 1099
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 0
Roczne oświadczenia majątkowe 3208
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 176
Roczne oświadczenia majątkowe 2030
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 282
Roczne oświadczenia majątkowe 2386
Składane po rozpoczęciu kadencji 978
Składane przed końcem kadencji 1360
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 316
Roczne oświadczenia majątkowe 7296
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 8
Roczne oświadczenia majątkowe 11424
Składane po rozpoczęciu kadencji 1419
Składane przed końcem kadencji 1421
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 837
Roczne oświadczenia majątkowe 9983
Składane przed końcem pracy 1879
Składane po rozpoczęciu pracy 2608
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1620
Roczne oświadczenia majątkowe 16178
Składane po rozpoczęciu kadencji 4922
Składane przed końcem kadencji 8437
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 3
Składane przed rozpoczęciem kadencji 3329
Składane po zakończeniu kadencji 2263
Roczne oświadczenia majątkowe 9525
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 13555
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1
Roczne oświadczenia majątkowe 9374
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 3
Składane przed końcem kadencji 5670
Składane po rozpoczęciu kadencji 4567
Roczne oświadczenia majątkowe 14542
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 7889
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 10019
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 10246
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 8225
Ochrona środowiska 30
Publiczny dostęp wykazu danych 10806
Gospodarka odpadami 26562
Program ochrony powietrza 5767
Program ochrony środowiska 1543
ekoszyk 0
naszesmieci 0
Czyste powietrze 1186
Gospodarka nieruchomościami 4704
Planowanie przestrzenne 2741
Plany miejscowe 6860
Projekty planów miejscowych 3127
Studium Gminy Dubeninki 3167
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 1509
Rejestr Instytucji Kultury 4834
Wybory 8
Uzupełniające 2022 598
Prezydent 2020 2314
Sejm i Senat 2019 3100
Wybory do PE 2019 1441
Sejm i Senat 2011 10033
Wybory do PE 2014 67
Aktualności 5800
Głosowanie korespondencyjne 1902
Obwodowe Komisje Wyborcze 2055
Pełnomocnictwa 2114
Warunki udziału w głosowaniu 1937
Strona PKW 0
Samorządowe 2014 18150
Samorządowe 2010 22137
Uzupełniające 5716
Prezydent 2015 7752
Sejm i Senat 2015 9776
Samorządowe 2018 3351
Raport o stanie Gminy Dubeninki 3
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2018 577
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2019 555
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2020 689
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2021 549
Plan Zamówień Publicznych 16966
Strategie, raporty, opracowania 15244
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro - archiwum 61883
Zamówienia publiczne 146250
Zamówienia publiczne aktualne 122344
Zamówienia publiczne w toku 68568
Zamówienia publiczne archiwalne 85075
Wyniki zamówień publicznych 80664
Wyniki innych postępowań 64799
Zezwolenia 4015
Przetargi 80803
Informacja Publiczna 1937
Zapytania ofertowe 200677
Umowy powyżej 10 tys. zł netto 3711
Rejestr umów 0
Rok 2021 708
Rok 2020 618
Rejestr petycji 7
Rok 2021 1981
Rok 2022 1171
Rejestr stowarzyszeń 619
Inne ogłoszenia 88557
Plan gospodarki niskoemisyjnej 9143
Zabytki 1863
Informacje nieudostępniane 3421
Konsultacje społeczne 36497
Druki do pobrania 40316

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 1406
Wyszukiwarka 3
Statystyka 3322
Redakcja Biuletunu 3130
Mapa serwisu 3169
Pliki do pobrania 4017
« powrót do poprzedniej strony