ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 23
Instrukcja korzystania z BIP 3495
BIP Archiwalny 10
Zamówienia publiczne 133713
Informacje o naborze 7716
Aktualności 672
Powiaty i gminy 1541
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Sesja Rady Gminy Online 0
Nagrania Sesji Rady Gminy 1534
Wykazy imiennych głosowań radnych 1329
Urząd 123
Dane podstawowe 33626
Statut Gminy 5237
Regulamin organizacyjny 3701
Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2589
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 0
Wójt 9370
Skarbnik 6812
Referaty i stanowiska 52
Referat Organizacyjno Prawny 7764
Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej 5260
Urząd Stanu Cywilnego 4327
Ewidencja ludności 1945
Dowody osobiste 1899
Stanowisko do spraw obronnych i ogólnych 3269
Referat Finansowy 3806
Sekretarz 6165
Struktura organizacyjna 7199
Kontakt 10121
Organy Gminy 63
Wójt 14682
Rada Gminy 6306
Protokoły z sesji 42363
Protokoły z komisji 40487
Projekt protokołu 3633
Przewodniczący 3163
Skład Rady 4197
Komisje 6867
Informacje bieżące, Obwieszczenia i komunikaty 131965
Jednostki organizacyjne 12769
Jednostki pomocnicze 12702
Taryfa za wodę 860
Ocena jakości wody 13
2015 2576
2016 1253
2017 622
2018 955
2019 369
2020 321
2021 262
Projekt zmiany Studium 3479
Procedury załatwiania spraw 47185
Referaty/ Stanowiska 25487
Sprawy 36396
Budżet 1
2014 2088
2015 1599
2016 3134
2017 1874
2018 814
2019 455
2020 305
2021 145
Sprawozdania Rb 0
2020 269
Podatki i opłaty 13156
Wnioski 2688
Wzory informacji i deklaracji podatkowych 12454
Podatek od nieruchomości 0
Podatek od środków transportowych 203
Podatek rolny 1379
Stawki opłaty targowej 0
Odpady komunalne 3576
Pomoc publiczna 5391
Studium Zagospodarowania Gminy 5715
Akty prawne 26968
Uchwały Rady Gminy 959754
Zarządzenia Wójta 737146
Ogłoszenia o naborze 28566
Ogłoszenia aktualne 10915
Ogłoszenia w toku 14432
Wyniki naboru 40586
Dokumenty do pobrania 3922
Regulamin naboru 2721
Opinie RIO 1119
Referendum 4490
Plany miejscowe 5501
Organizacje pozarządowe 448
Oświadczenia majątkowe 36
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 0
Roczne oświadczenia majątkowe 523
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 54
Roczne oświadczenia majątkowe 748
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 172
Roczne oświadczenia majątkowe 1111
Składane po rozpoczęciu kadencji 321
Składane przed końcem kadencji 736
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 214
Roczne oświadczenia majątkowe 3471
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 8
Roczne oświadczenia majątkowe 8800
Składane po rozpoczęciu kadencji 1078
Składane przed końcem kadencji 1091
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 730
Roczne oświadczenia majątkowe 7303
Składane przed końcem pracy 1499
Składane po rozpoczęciu pracy 2223
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1447
Roczne oświadczenia majątkowe 13089
Składane po rozpoczęciu kadencji 4099
Składane przed końcem kadencji 6756
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 3
Składane przed rozpoczęciem kadencji 2928
Składane po zakończeniu kadencji 1885
Roczne oświadczenia majątkowe 8131
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 11514
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1
Roczne oświadczenia majątkowe 7908
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 3
Składane przed końcem kadencji 4952
Składane po rozpoczęciu kadencji 4025
Roczne oświadczenia majątkowe 12361
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 6632
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 8626
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 8813
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 6956
Ochrona środowiska 30
Publiczny dostęp wykazu danych 9354
Gospodarka odpadami 17639
Program ochrony powietrza 3820
Program ochrony środowiska 1079
ekoszyk 0
naszesmieci 0
Czyste powietrze 395
Gospodarka nieruchomościami 4009
Planowanie przestrzenne 2741
Plany miejscowe 5986
Projekty planów miejscowych 2655
Studium Gminy Dubeninki 2677
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 1509
Rejestr Instytucji Kultury 3820
Wybory 8
Prezydent 2020 414
Sejm i Senat 2019 357
Wybory do PE 2019 203
Sejm i Senat 2011 8268
Wybory do PE 2014 67
Aktualności 4823
Głosowanie korespondencyjne 1585
Obwodowe Komisje Wyborcze 1737
Pełnomocnictwa 1773
Warunki udziału w głosowaniu 1586
Strona PKW 0
Samorządowe 2014 14087
Samorządowe 2010 18510
Uzupełniające 4591
Prezydent 2015 6140
Sejm i Senat 2015 7781
Samorządowe 2018 1063
Raport o stanie Gminy Dubeninki 2
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2018 182
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2019 159
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2020 96
Plan Zamówień Publicznych 13746
Strategie, raporty, opracowania 12310
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro 57280
Zamówienia publiczne 120310
Zamówienia publiczne aktualne 101480
Zamówienia publiczne w toku 47655
Zamówienia publiczne archiwalne 61164
Wyniki zamówień publicznych 59481
Wyniki innych postępowań 44387
Zezwolenia 3744
Przetargi 55950
Informacja Publiczna 323
Zapytania ofertowe 184157
Umowy powyżej 10 tys. zł netto 1184
Rejestr umów 0
Rok 2020 107
Rejestr petycji 7
Rok 2021 170
Rejestr stowarzyszeń 75
Inne ogłoszenia 86692
Plan gospodarki niskoemisyjnej 7080
Zabytki 1132
Informacje nieudostępniane 3152
Konsultacje społeczne 25111
Druki do pobrania 29124

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 355
Wyszukiwarka 3
Statystyka 3093
Redakcja Biuletunu 2746
Mapa serwisu 2898
Pliki do pobrania 3613
« powrót do poprzedniej strony