ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 23
Instrukcja korzystania z BIP 4426
BIP Archiwalny 10
Zamówienia publiczne 163847
Informacje o naborze 10248
Aktualności 672
Powiaty i gminy 1697
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Sesja Rady Gminy Online 0
Nagrania Sesji Rady Gminy 1725
Wykazy imiennych głosowań radnych 12422
Urząd 124
Dane podstawowe 39209
Statut Gminy 6531
Regulamin organizacyjny 3744
Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2639
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 0
Wójt 12526
Skarbnik 8353
Referaty i stanowiska 52
Referat Organizacyjno Prawny 10178
Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej 7488
Urząd Stanu Cywilnego 5791
Ewidencja ludności 2722
Dowody osobiste 2614
Stanowisko do spraw obronnych i ogólnych 4304
Referat Finansowy 5323
Sekretarz 7918
Struktura organizacyjna 9955
Kontakt 12641
Organy Gminy 63
Wójt 17228
Rada Gminy 7355
Protokoły z sesji 69521
Protokoły z komisji 65223
Projekt protokołu 4145
Rejestr Zapytań i interpelacji Radnych 22
Przewodniczący 4242
Skład Rady 5338
Komisje 9615
Informacje bieżące, Obwieszczenia i komunikaty 272014
Jednostki organizacyjne 16167
Jednostki pomocnicze 14683
Taryfa za wodę 2570
Ocena jakości wody 13
2015 4039
2016 2117
2017 1386
2018 3386
2019 4042
2020 4464
2021 4111
2022 2320
2023 495
Projekt zmiany Studium 4564
Procedury załatwiania spraw 62006
Referaty/ Stanowiska 34315
Sprawy 49378
Budżet 18
2014 2823
2015 2476
2016 4795
2017 3651
2018 2730
2019 3425
2020 2325
2021 2704
2022 1254
2023 163
Sprawozdania Rb 2
2020 1271
2021 2135
2022 3200
2023 208
Podatki i opłaty 16381
Wnioski 3652
Wzory informacji i deklaracji podatkowych 18500
Podatek od nieruchomości 0
Podatek od środków transportowych 1361
Podatek rolny 2419
Stawki opłaty targowej 0
Odpady komunalne 4915
Pomoc publiczna 9387
Studium Zagospodarowania Gminy 7002
Akty prawne 729174
Uchwały Rady Gminy 1692754
Zarządzenia Wójta 1386660
Ogłoszenia o naborze 35241
Ogłoszenia aktualne 14610
Ogłoszenia w toku 19012
Wyniki naboru 69388
Dokumenty do pobrania 4961
Regulamin naboru 3594
Opinie RIO 12865
Referendum 6537
Plany miejscowe 6946
Organizacje pozarządowe 3373
Oświadczenia majątkowe 36
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 0
Roczne oświadczenia majątkowe 3764
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 0
Roczne oświadczenia majątkowe 4737
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 272
Roczne oświadczenia majątkowe 2915
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 378
Roczne oświadczenia majątkowe 3337
Składane po rozpoczęciu kadencji 1561
Składane przed końcem kadencji 1848
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 413
Roczne oświadczenia majątkowe 9493
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 8
Roczne oświadczenia majątkowe 13156
Składane po rozpoczęciu kadencji 1719
Składane przed końcem kadencji 1717
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 935
Roczne oświadczenia majątkowe 11673
Składane przed końcem pracy 2189
Składane po rozpoczęciu pracy 2928
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1770
Roczne oświadczenia majątkowe 17926
Składane po rozpoczęciu kadencji 5534
Składane przed końcem kadencji 9385
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 3
Składane przed rozpoczęciem kadencji 3663
Składane po zakończeniu kadencji 2561
Roczne oświadczenia majątkowe 10570
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 15081
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1
Roczne oświadczenia majątkowe 10612
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 3
Składane przed końcem kadencji 6164
Składane po rozpoczęciu kadencji 4981
Roczne oświadczenia majątkowe 16007
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 8833
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 11003
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 11295
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 9154
Ochrona środowiska 30
Publiczny dostęp wykazu danych 12063
Gospodarka odpadami 33057
Program ochrony powietrza 6820
Program ochrony środowiska 1914
ekoszyk 0
naszesmieci 0
Czyste powietrze 1875
Gospodarka nieruchomościami 5269
Planowanie przestrzenne 2741
Plany miejscowe 7534
Projekty planów miejscowych 3496
Studium Gminy Dubeninki 3544
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 1509
Rejestr Instytucji Kultury 5600
Wybory 8
Przedterminowe 2023 354
Uzupełniające 2022 2350
Prezydent 2020 3685
Sejm i Senat 2019 5090
Wybory do PE 2019 2507
Sejm i Senat 2011 11279
Wybory do PE 2014 67
Aktualności 6621
Głosowanie korespondencyjne 2137
Obwodowe Komisje Wyborcze 2287
Pełnomocnictwa 2338
Warunki udziału w głosowaniu 2167
Strona PKW 0
Samorządowe 2014 20782
Samorządowe 2010 24556
Uzupełniające 6438
Prezydent 2015 8814
Sejm i Senat 2015 11204
Samorządowe 2018 5003
Raport o stanie Gminy Dubeninki 3
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2018 930
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2019 899
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2020 1075
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2021 1362
Plan Zamówień Publicznych 20184
Strategie, raporty, opracowania 17517
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro - archiwum 66285
Zamówienia publiczne 166306
Zamówienia publiczne aktualne 139018
Zamówienia publiczne w toku 82664
Zamówienia publiczne archiwalne 100607
Wyniki zamówień publicznych 97246
Wyniki innych postępowań 78273
Zezwolenia 4245
Przetargi 94255
Wykaz sprzedaż - dzierżawa 2118
Informacja Publiczna 4078
Zapytania ofertowe 217322
Umowy powyżej 10 tys. zł netto 5922
Rejestr umów 0
Rok 2021 1285
Rok 2020 989
Rejestr petycji 7
Do Wójta 4
Rok 2021 31
Rok 2022 73
Do Rady Gminy 5
Rejestr stowarzyszeń 1101
Inne ogłoszenia 90668
Plan gospodarki niskoemisyjnej 10854
Zabytki 2456
Informacje nieudostępniane 3646
Konsultacje społeczne 46838
Druki do pobrania 47044
Ochrona Danych Osobowych 313

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 2199
Wyszukiwarka 3
Statystyka 3530
Redakcja Biuletunu 3373
Mapa serwisu 3363
Pliki do pobrania 4302
« powrót do poprzedniej strony