ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 23
Instrukcja korzystania z BIP 3739
BIP Archiwalny 10
Zamówienia publiczne 142218
Informacje o naborze 8093
Aktualności 672
Powiaty i gminy 1598
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Sesja Rady Gminy Online 0
Nagrania Sesji Rady Gminy 1574
Wykazy imiennych głosowań radnych 3881
Urząd 123
Dane podstawowe 34998
Statut Gminy 5569
Regulamin organizacyjny 3714
Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2602
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 0
Wójt 10373
Skarbnik 7259
Referaty i stanowiska 52
Referat Organizacyjno Prawny 8417
Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej 5848
Urząd Stanu Cywilnego 4807
Ewidencja ludności 2194
Dowody osobiste 2099
Stanowisko do spraw obronnych i ogólnych 3550
Referat Finansowy 4243
Sekretarz 6627
Struktura organizacyjna 8004
Kontakt 10762
Organy Gminy 63
Wójt 15275
Rada Gminy 6565
Protokoły z sesji 50460
Protokoły z komisji 48643
Projekt protokołu 3762
Przewodniczący 3460
Skład Rady 4416
Komisje 7534
Informacje bieżące, Obwieszczenia i komunikaty 165469
Jednostki organizacyjne 13501
Jednostki pomocnicze 13120
Taryfa za wodę 1155
Ocena jakości wody 13
2015 2994
2016 1473
2017 792
2018 1594
2019 1377
2020 1503
2021 1273
2022 325
Projekt zmiany Studium 3730
Procedury załatwiania spraw 50181
Referaty/ Stanowiska 28028
Sprawy 39821
Budżet 1
2014 2266
2015 1809
2016 3501
2017 2317
2018 1283
2019 1234
2020 832
2021 663
2022 162
Sprawozdania Rb 0
2020 594
2021 363
2022 379
Podatki i opłaty 14068
Wnioski 2980
Wzory informacji i deklaracji podatkowych 14136
Podatek od nieruchomości 0
Podatek od środków transportowych 463
Podatek rolny 1641
Stawki opłaty targowej 0
Odpady komunalne 3899
Pomoc publiczna 6876
Studium Zagospodarowania Gminy 6032
Akty prawne 204051
Uchwały Rady Gminy 1147609
Zarządzenia Wójta 901862
Ogłoszenia o naborze 29846
Ogłoszenia aktualne 11603
Ogłoszenia w toku 15401
Wyniki naboru 49279
Dokumenty do pobrania 4217
Regulamin naboru 2935
Opinie RIO 3788
Referendum 5083
Plany miejscowe 5909
Organizacje pozarządowe 1088
Oświadczenia majątkowe 36
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 0
Roczne oświadczenia majątkowe 1696
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 111
Roczne oświadczenia majątkowe 1363
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 223
Roczne oświadczenia majątkowe 1723
Składane po rozpoczęciu kadencji 627
Składane przed końcem kadencji 1019
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 267
Roczne oświadczenia majątkowe 5565
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 8
Roczne oświadczenia majątkowe 10182
Składane po rozpoczęciu kadencji 1256
Składane przed końcem kadencji 1247
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 782
Roczne oświadczenia majątkowe 8670
Składane przed końcem pracy 1683
Składane po rozpoczęciu pracy 2414
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1535
Roczne oświadczenia majątkowe 14791
Składane po rozpoczęciu kadencji 4513
Składane przed końcem kadencji 7603
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 3
Składane przed rozpoczęciem kadencji 3127
Składane po zakończeniu kadencji 2095
Roczne oświadczenia majątkowe 8814
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 12530
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1
Roczne oświadczenia majątkowe 8610
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 3
Składane przed końcem kadencji 5319
Składane po rozpoczęciu kadencji 4305
Roczne oświadczenia majątkowe 13471
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 7196
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 9332
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 9524
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 7573
Ochrona środowiska 30
Publiczny dostęp wykazu danych 9987
Gospodarka odpadami 22459
Program ochrony powietrza 4639
Program ochrony środowiska 1308
ekoszyk 0
naszesmieci 0
Czyste powietrze 790
Gospodarka nieruchomościami 4362
Planowanie przestrzenne 2741
Plany miejscowe 6363
Projekty planów miejscowych 2894
Studium Gminy Dubeninki 2932
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 1509
Rejestr Instytucji Kultury 4302
Wybory 8
Prezydent 2020 1357
Sejm i Senat 2019 1690
Wybory do PE 2019 767
Sejm i Senat 2011 9154
Wybory do PE 2014 67
Aktualności 5287
Głosowanie korespondencyjne 1744
Obwodowe Komisje Wyborcze 1912
Pełnomocnictwa 1962
Warunki udziału w głosowaniu 1784
Strona PKW 0
Samorządowe 2014 16110
Samorządowe 2010 20383
Uzupełniające 5120
Prezydent 2015 6944
Sejm i Senat 2015 8799
Samorządowe 2018 2128
Raport o stanie Gminy Dubeninki 2
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2018 367
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2019 351
Raport o stanie Gminy Dubeninki w roku 2020 400
Plan Zamówień Publicznych 15226
Strategie, raporty, opracowania 13670
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro 59579
Zamówienia publiczne 133305
Zamówienia publiczne aktualne 111546
Zamówienia publiczne w toku 58765
Zamówienia publiczne archiwalne 73792
Wyniki zamówień publicznych 70143
Wyniki innych postępowań 54913
Zezwolenia 3865
Przetargi 73698
Informacja Publiczna 975
Zapytania ofertowe 190986
Umowy powyżej 10 tys. zł netto 2367
Rejestr umów 0
Rok 2021 345
Rok 2020 358
Rejestr petycji 7
Rok 2021 1213
Rok 2022 449
Rejestr stowarzyszeń 334
Inne ogłoszenia 87508
Plan gospodarki niskoemisyjnej 8042
Zabytki 1427
Informacje nieudostępniane 3293
Konsultacje społeczne 30341
Druki do pobrania 34585

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 830
Wyszukiwarka 3
Statystyka 3201
Redakcja Biuletunu 2869
Mapa serwisu 3052
Pliki do pobrania 3783
« powrót do poprzedniej strony