ˆ

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2019-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mieszanki kruszywa, przepustów drogowych, wynajem równiarki samojezdnej, wynajem koparki kołowej oraz załadunek i transport urobku samochodami samowyładowczymi
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 264.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 379.3 KiB)
 • Wzór oferty (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 32.2 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.4 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.4 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOCX, 27.8 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.7 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 142.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232.5 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 143.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 197.1 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2018-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Pluszkiejmach w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności EDYCJA 2018
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 353.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 331.1 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 50 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 33.2 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.6 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.5 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (DOCX, 28.4 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOCX, 27.7 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 162.5 KiB)
 • Oświadczenie RODO (PDF, 178.1 KiB)
 • STWiOR (PDF, 1.3 MiB)
 • Zgłoszenie (PDF, 752.8 KiB)
 • Program funkcjonalno - użytkowy (PDF, 3.3 MiB)
 • Część graficzna PFU-1 (PDF, 1.8 MiB)
 • Część graficzna PFU-2 (PDF, 3.1 MiB)
 • Część graficzna PFU-3 (PDF, 2.8 MiB)
 • Część graficzna PFU-4 (PDF, 4.2 MiB)
 • Zagospodarowanie terenu (PDF, 591.1 KiB)
 • Pluszkiejmy przedmiar (PDF, 133.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 227.4 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 23.5 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2018-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mieszanki kruszywa, przepustów drogowych, wynajem równiarki samojezdnej oraz załadunek i transport urobku samochodami samowyładowczymi.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 262.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 370.7 KiB)
 • Wzór oferty (DOC, 44 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (DOC, 38 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 47 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (PDF, 439.1 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOC, 36 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 141.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 24.8 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 370.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 75.5 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2016-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mieszanki kruszywa, przepustów drogowych oraz wynajem równiarki samojezdnej
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 195 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 294.4 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 212.6 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 242.4 KiB)
 • Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 267.1 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOC, 36.5 KiB)
 • Wzór oferty (DOC, 40.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 145.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 126.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 159.9 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2015-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 225.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 120 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 137.6 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 153.8 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 40 KiB)
 • Harmonogram przewozów 2016 (PDF, 66.4 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 103.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 191 KiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2015-06-17
Termin składania ofert / wniosków
2015-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mieszanki kruszywa, przepustów drogowych oraz wynajem równiarki samojezdnej
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 265.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 209.8 KiB)
 • Przedmiot zamówienia (PDF, 61.4 KiB)
 • Załącznik nr1 Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 230.1 KiB)
 • Załącznik nr3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 264.7 KiB)
 • Załącznik nr4 Wykaz części zamówienia - podwykonawcy (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr5 Wzór oferty (PDF, 144.2 KiB)
 • Załącznik nr6a Wzór umowy zad nr3 (PDF, 202 KiB)
 • Załącznik nr6b Wzór umowy zad nr1 (PDF, 139.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 26.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 159 KiB)