ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-06-24
Data rozstrzygnięcia
2020-07-16
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 371.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-02-12
Data rozstrzygnięcia
2020-03-02
Tytuł zamówienia publicznego
Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Gminę Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 190.9 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-01-31
Data rozstrzygnięcia
2020-02-10
Tytuł zamówienia publicznego
Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Gminę Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 227.4 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2019-12-03
Data rozstrzygnięcia
2020-01-20
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie ocieplenia (termomodernizacja) wraz z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lipowej nr 5 w Żytkiejmach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 148.1 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2019-11-20
Data rozstrzygnięcia
2019-12-02
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa używanej koparko - ładowarki w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 186.3 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2019-09-15
Data rozstrzygnięcia
2019-10-17
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi w zakresie niewymagającym zmiany pasa drogowego obejmującą zmianę nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na bitumiczną zlokalizowanej w miejscowości Łoje, Gmina Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 405.8 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2019-09-12
Data rozstrzygnięcia
2019-10-17
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej – ulicy Osiedlowej w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 379.9 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-09-12
Data rozstrzygnięcia
2019-10-17
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy - granica gminy Gołdap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 391.5 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-07-31
Data rozstrzygnięcia
2019-10-02
Tytuł zamówienia publicznego
Wdrożenie e-usług w Gminie Dubeninki wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnych do ich realizacji
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 (PDF, 346.8 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-05-24
Data rozstrzygnięcia
2019-06-25
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej długości 0,588 km, ul. Wojska Polskiego w m. Żytkiejmy o nr 140027 na dz. nr 93,94,81/1,20 w obr. geod. Żytkiejmy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 188.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji