ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 219.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 325.7 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 44 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 33.7 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.6 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 386.6 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.2 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.4 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.9 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 222.8 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOCX, 27.9 KiB)
 • Projekt techniczny (7Z, 3.6 MiB)
 • Specyfikacja (7Z, 5.8 MiB)
 • Przedmiar robót (7Z, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 224 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 151.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 16.5 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 215.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 279 KiB)
 • SIWZ załącznik nr 6 (XLS, 169.5 KiB)
 • Odpowiedż pierwsza w sprawie SIWZ (PDF, 3 MiB)
 • Odpowiedż druga w sprawie SIWZ (PDF, 280.1 KiB)
 • Odpowiedż trzecia w sprawie SIWZ (PDF, 910.4 KiB)
 • Odpowiedż czwarta w sprawie SIWZ (PDF, 4 MiB)
 • Odpowiedż piąta w sprawie SIWZ (PDF, 2.9 MiB)
 • Odpowiedż szósta w sprawie SIWZ (PDF, 897.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 125.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 580 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 174.5 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 221.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 234.1 KiB)
 • Oferta przetargowa (DOCX, 23.8 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 161.7 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (PDF, 96.2 KiB)
 • Wykaz dostaw (DOCX, 17.1 KiB)
 • Wymagania techniczne (DOCX, 37.7 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy (DOCX, 14.5 KiB)
 • Zobowiązanie (DOCX, 21.4 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (DOCX, 26.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 151.1 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 371.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 179.4 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-02-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Gminę Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 230.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 343.2 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 213 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 215.8 KiB)
 • Zestawienie kosztów (DOCX, 246.2 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 211.9 KiB)
 • Wykaz dostaw lub usług (DOCX, 214.3 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 213.8 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 171.4 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 220.3 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 4.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 145.1 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 190.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 467.5 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Gminę Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 343.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 318.8 KiB)
 • Powiadomienie o zmianie SIWZ (PDF, 476.4 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 237.7 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 241.6 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 196.6 KiB)
 • Wykaz dostaw lub usług (DOCX, 239.4 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 238.8 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 157.7 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 201.5 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 4.2 MiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 697.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 227.4 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2019-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie ocieplenia (termomodernizacja) wraz z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lipowej nr 5 w Żytkiejmach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 277.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 478.7 KiB)
 • Dokumentacja cz.1 (ZIP, 4.8 MiB)
 • Dokumentacja cz.2 (PDF, 5.6 MiB)
 • Dokumentacja cz.3 (PDF, 6 MiB)
 • Projekt umowy (PDF, 297 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 136 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 94.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 97 KiB)
 • Grupa kapitałowa (DOC, 101 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 106.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 201.9 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 148.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 174.1 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2019-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa używanej koparko - ładowarki w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 353 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 411.4 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 33.4 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (PDF, 443.1 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 196.4 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 32.3 KiB)
 • Wykaz dostaw lub usług (DOCX, 26.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 146.1 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 186.3 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-30 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi w zakresie niewymagającym zmiany pasa drogowego obejmującą zmianę nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na bitumiczną zlokalizowanej w miejscowości Łoje, Gmina Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 360.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 254 KiB)
 • Wzór oferty (DOC, 47.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 18.2 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót (DOC, 30.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 57.3 KiB)
 • Oświadczenie o wykluczeniu z postępowania (DOCX, 21.2 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 34.1 MiB)
 • Grupa kapitałowa (DOCX, 19 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 267.2 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 405.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 194.5 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej – ulicy Osiedlowej w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 276.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 253.4 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 47.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 18.1 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 30.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 331 KiB)
 • Oświadczenie o wykluczeniu (DOCX, 21.1 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 6.2 MiB)
 • Grupa kapitałowa (DOCX, 19 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 241.5 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 379.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 194.9 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-30 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy - granica gminy Gołdap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 278.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 255.4 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 47.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 18.1 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 30.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 330.7 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu (DOCX, 21.1 KiB)
 • Dokumentacja techniczna cz.1 (ZIP, 6.7 MiB)
 • Dokumentacja techniczna cz.2 (ZIP, 9 MiB)
 • Dokumentacja techniczna cz.3 (ZIP, 6.9 MiB)
 • Dokumentacja techniczna cz.4 (ZIP, 9.1 MiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowe (DOCX, 19 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 204.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 247.1 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 391.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 196 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji