ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-07-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i pługa do odśnieżania w formie leasingu operacyjnego z opcją prawa wykupu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.5 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 292.1 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 127.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik do formularza (DOCX, 29 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 28.6 KiB)
 • Wykaz wykonanych dostaw (DOCX, 14.9 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 25.2 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOCX, 27.2 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej (DOCX, 29.8 KiB)
 • Zmiana specyfikacji warunków zamówienia (PDF, 144.5 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (PDF, 428.7 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi o udzielenie zamówienia (PDF, 593.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 439.8 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (DOC, 47.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 50 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 157.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 115.5 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bludzie, Kociołki, Wobały, Przerośl Gołdapska
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 19.3 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (DOCX, 62.9 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 28.8 KiB)
 • Wzór oferty na roboty budowlane (DOCX, 29.5 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 25.1 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOCX, 27.1 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOCX, 27 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej (DOCX, 29.5 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 24.7 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót (DOCX, 13.8 KiB)
 • Wzór umowy na roboty budowlane (DOC, 122.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 21.7 KiB)
 • Projekt techniczny Bludzie (ZIP, 15.4 MiB)
 • Projekt techniczny Kociołki (ZIP, 13.9 MiB)
 • Projekt techniczny Przerośl Gołdapska cz.1 (ZIP, 18 MiB)
 • Projekt techniczny Przerośl Gołdapska cz.2 (ZIP, 13.3 MiB)
 • Projekt techniczny Wobały cz1 (ZIP, 14.2 MiB)
 • Projekt techniczny Wobały cz.2 (ZIP, 16.4 MiB)
 • Projekt techniczny Wobały cz.3 (ZIP, 14.2 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 11 MiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi budowa oczyszczalni (PDF, 243.7 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 206.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 243.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (DOC, 52 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i pługa do odśnieżania w formie leasingu operacyjnego z opcją prawa wykupu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 2 MiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 292.7 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 453.8 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 127.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik do Formularza oferty (DOCX, 28.9 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 28.6 KiB)
 • Wykaz wykonanych dostaw (DOCX, 14.8 KiB)
 • Wykaz części zamówienia których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 24.8 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOCX, 26.8 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 29.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców (PDF, 955 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 189 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 223.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 376.1 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 224.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 244 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 37.7 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 32.9 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.9 KiB)
 • Wykaz części zamówienia podwykonawcy (DOCX, 28.4 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania niezbędnych zasobów (DOCX, 28.8 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOCX, 28 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 182.1 KiB)
 • Mapa Gminy (PDF, 2 MiB)
 • Punkty adresowe (PDF, 204.9 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 204.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 157.1 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 22.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 16.3 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszsenie o zamówieniu (PDF, 339.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 362.4 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 47 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 32.5 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.9 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOCX, 28.9 KiB)
 • Wykaz dostaw lub usług (DOCX, 26.7 KiB)
 • Wykaz części zamówienia podwykonawcy (DOCX, 28.4 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOCX, 28 KiB)
 • Umowa olej opałowy - projekt (PDF, 152.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 171.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 16.2 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 25.8 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 339 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 380.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy (DOCX, 32.2 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 33.4 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.3 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOCX, 27.9 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.7 KiB)
 • Harmonogram przewozów (PDF, 113.2 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 165 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 174.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 142.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 16.7 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 140025 i 140038N w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 230.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 313.1 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 20.8 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 31.9 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.9 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.4 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.9 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOCX, 28.1 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 213.3 KiB)
 • Przedmiar robót i kosztorys ofertowy (ZIP, 423.3 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 5.9 MiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 3.1 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (ZIP, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 1, 2, 3 do Projektu budowlanego (PDF, 518.4 KiB)
 • Powiadomienie o zmianie SIWZ (PDF, 187.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 196 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 145 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 16.6 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 219.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 325.7 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 44 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 33.7 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.6 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 386.6 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.2 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.4 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.9 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 222.8 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOCX, 27.9 KiB)
 • Projekt techniczny (7Z, 3.6 MiB)
 • Specyfikacja (7Z, 5.8 MiB)
 • Przedmiar robót (7Z, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 224 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 151.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 16.5 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 215.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 279 KiB)
 • SIWZ załącznik nr 6 (XLS, 169.5 KiB)
 • Odpowiedż pierwsza w sprawie SIWZ (PDF, 3 MiB)
 • Odpowiedż druga w sprawie SIWZ (PDF, 280.1 KiB)
 • Odpowiedż trzecia w sprawie SIWZ (PDF, 910.4 KiB)
 • Odpowiedż czwarta w sprawie SIWZ (PDF, 4 MiB)
 • Odpowiedż piąta w sprawie SIWZ (PDF, 2.9 MiB)
 • Odpowiedż szósta w sprawie SIWZ (PDF, 897.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 125.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 580 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 174.5 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 221.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 234.1 KiB)
 • Oferta przetargowa (DOCX, 23.8 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 161.7 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (PDF, 96.2 KiB)
 • Wykaz dostaw (DOCX, 17.1 KiB)
 • Wymagania techniczne (DOCX, 37.7 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy (DOCX, 14.5 KiB)
 • Zobowiązanie (DOCX, 21.4 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (DOCX, 26.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 151.1 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 371.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 179.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji