ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dubeninki: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy DubeninkiDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dubeninki: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dubeninki

Szczegóły informacji

Dubeninki: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dubeninki

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Dubeninki

Finansowanie: Inne

Nr UZP: 205968 - 2012

Termin składania ofert / wniosków: 2012-06-22 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2012-06-22 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2012-06-15 przez Stanisław Kosiński

Treść:

Przedmiotem zamówienia jest demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dubeninki w ilości około 9076 m2. Szczegółowy wykaz zawierający zestawienie ilości azbestu wraz z wykazem nieruchomości objętych niniejszym przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający informuje, że ilość wyrobów zawierających azbest określona w niniejszym postępowaniu jest ilością orientacyjną, która może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście zdemontowaną, przetransportowaną i zutylizowaną ilość wyrobów zawierających azbest. Rzeczywista ilość zutylizowanego azbestu na podstawie której dokonane zostanie rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie określona na podstawie protokołów odbioru poszczególnych obiektów oraz karty przekazania odpadu - szczegółowy sposób rozliczenia określony został we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ W ramach prac demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, wykonane zostaną: 1. Usuwanie - demontaż wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo - cementowe, faliste i płaskie) z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych z izolowaniem strefy prac przez odpowiednie ich oznakowanie i stosowanie osłon chroniących przed przenikaniem azbestu do środowiska. 2. Zastosowanie środków technicznych - nawilżanie wyrobów, odkurzanie powierzchni demontażu odkurzaczem specjalistycznym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych. 3. Mechaniczne odspajanie wyrobów zawierających azbest przy pomocy wolnoobrotowych urządzeń i narzędzi ręcznych. 4. Zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami , tj. ułożenie na paletach i zabezpieczenie folią polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm. 5. Uporządkowanie miejsca wykonania robót z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający ich emisje do środowiska. 6. Przygotowanie do transportu i załadunek do miejsca czasowego składowania, zabezpieczonego przed dostępem osób postronnych. 7. Po zebraniu odpadów w ilości uzasadniającej transport do miejsca unieszkodliwiania, transport odebranych odpadów, z uwzględnieniem obowiązujących wymogów transportu odpadów azbestowych. 8. Przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. 9. Rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r. ze zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673 z 2010 r.) - Karta przekazania odpadu Zadanie pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dubeninki jest realizowane na podstawie udzielonej w dniu 8 maja br. przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - PROMESY w ramach Działania 4 - Azbest, Poddziałanie 4.1. Usuwanie azbestu Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę wszelkich prac objętych przedmiotem zamówienia oraz po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego rozliczenia całego zakresu prac z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i przekazaniu środków finansowych przez Fundusz na konto Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że realizacja umowy z Wykonawcą, jest uzależniona od podpisania umowy na dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stanisław Kosiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-16 23:26:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-16 23:31:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-03 21:47:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2803 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony