ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2018-12-04
Data rozstrzygnięcia
2018-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 194.2 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2018-11-30
Data rozstrzygnięcia
2018-12-27
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 189 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2018-11-21
Data rozstrzygnięcia
2018-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 189.1 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2018-02-12
Data rozstrzygnięcia
2018-03-15
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulicy Kajki w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 132.9 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2017-12-22
Data rozstrzygnięcia
2018-01-23
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Dubeninki: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerośl
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 187.4 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2017-12-05
Data rozstrzygnięcia
2017-12-22
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej Łoje stacja uzdatniania wody na dz. nr 239/22
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 123.4 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2017-07-24
Data rozstrzygnięcia
2017-08-21
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa nowego samochodu typu minibus do przewozu osób w ilości 17+1 (osiemnaście miejsc fabrycznych)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 188.6 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2017-04-12
Data rozstrzygnięcia
2017-05-31
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej rolniczej, Nr 140033 we wsi Wobały
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 187.7 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2017-03-28
Data rozstrzygnięcia
2017-05-31
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 146.9 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2017-03-16
Data rozstrzygnięcia
2017-04-18
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej, ulicy Szkolnej w Żytkiejmach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 144.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji