ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Gminę Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 343.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 318.8 KiB)
 • Powiadomienie o zmianie SIWZ (PDF, 476.4 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 237.7 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 241.6 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 196.6 KiB)
 • Wykaz dostaw lub usług (DOCX, 239.4 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 238.8 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 157.7 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 201.5 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 4.2 MiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 697.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 227.4 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2019-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie ocieplenia (termomodernizacja) wraz z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lipowej nr 5 w Żytkiejmach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 277.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 478.7 KiB)
 • Dokumentacja cz.1 (ZIP, 4.8 MiB)
 • Dokumentacja cz.2 (PDF, 5.6 MiB)
 • Dokumentacja cz.3 (PDF, 6 MiB)
 • Projekt umowy (PDF, 297 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 136 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 94.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 97 KiB)
 • Grupa kapitałowa (DOC, 101 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 106.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 201.9 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 148.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 174.1 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2019-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa używanej koparko - ładowarki w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 353 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 411.4 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 33.4 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (PDF, 443.1 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 196.4 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 32.3 KiB)
 • Wykaz dostaw lub usług (DOCX, 26.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 146.1 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 186.3 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2019-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-30 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi w zakresie niewymagającym zmiany pasa drogowego obejmującą zmianę nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na bitumiczną zlokalizowanej w miejscowości Łoje, Gmina Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 360.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 254 KiB)
 • Wzór oferty (DOC, 47.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 18.2 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót (DOC, 30.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 57.3 KiB)
 • Oświadczenie o wykluczeniu z postępowania (DOCX, 21.2 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 34.1 MiB)
 • Grupa kapitałowa (DOCX, 19 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 267.2 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 405.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 194.5 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej – ulicy Osiedlowej w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 276.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 253.4 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 47.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 18.1 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 30.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 331 KiB)
 • Oświadczenie o wykluczeniu (DOCX, 21.1 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 6.2 MiB)
 • Grupa kapitałowa (DOCX, 19 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 241.5 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 379.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 194.9 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-30 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy - granica gminy Gołdap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 278.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 255.4 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 47.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 18.1 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 30.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 330.7 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu (DOCX, 21.1 KiB)
 • Dokumentacja techniczna cz.1 (ZIP, 6.7 MiB)
 • Dokumentacja techniczna cz.2 (ZIP, 9 MiB)
 • Dokumentacja techniczna cz.3 (ZIP, 6.9 MiB)
 • Dokumentacja techniczna cz.4 (ZIP, 9.1 MiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowe (DOCX, 19 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 204.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 247.1 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 391.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 196 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2019-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wdrożenie e-usług w Gminie Dubeninki wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnych do ich realizacji
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 299.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 111.9 KiB)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 117.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 805.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 535.6 KiB)
 • modyfikacja SIWZ (PDF, 538.7 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (RAR, 6.8 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 90.5 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału (DOCX, 45.4 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące braku zaległości podatkowych (DOC, 59.5 KiB)
 • Wykaz usług (DOCX, 43.5 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOCX, 43.5 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 44.6 KiB)
 • Wzór umowy e-usługi (PDF, 599.9 KiB)
 • Wzór umowy roboty instalacyjne (PDF, 620.8 KiB)
 • Grupa kapitałowa (DOC, 55.5 KiB)
 • Sposób badania próbki (PDF, 794.4 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 455.2 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 183.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 576.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 (PDF, 301 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 (PDF, 346.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 201.1 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2019-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej długości 0,588 km, ul. Wojska Polskiego w m. Żytkiejmy o nr 140027 na dz. nr 93,94,81/1,20 w obr. geod. Żytkiejmy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 271.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 320 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 19.6 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 32.6 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.8 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOCX, 25.4 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.4 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOCX, 27.8 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.2 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.9 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 199.9 KiB)
 • Projekt wykonawczy część opisowa (ZIP, 439.7 KiB)
 • Projekt wykonawczy część rysunkowa1 (ZIP, 10 MiB)
 • Projekt wykonawczy część rysunkowa2 (ZIP, 9.8 MiB)
 • Projekt wykonawczy część rysunkowa3 (ZIP, 2.2 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (ZIP, 3 MiB)
 • SST Wojska Polskiego w Żytkiejmach (PDF, 2 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 875.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 225.6 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 188.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 73.8 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2018-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 261.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 368.4 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 46.5 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOC, 54.5 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 50 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOC, 36 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 152.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 257.4 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 194.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 178.6 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2018-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 344.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 462.2 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 43 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOC, 50.5 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 50 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.3 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOC, 33 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOC, 36 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - harmonogram przewozów 2019 - 2020 (DOC, 26.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 260.3 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 116.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 223.3 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 189 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 177.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji