ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2019-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wdrożenie e-usług w Gminie Dubeninki wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnych do ich realizacji
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 299.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 111.9 KiB)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 117.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 805.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 535.6 KiB)
 • modyfikacja SIWZ (PDF, 538.7 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (RAR, 6.8 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 90.5 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału (DOCX, 45.4 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące braku zaległości podatkowych (DOC, 59.5 KiB)
 • Wykaz usług (DOCX, 43.5 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOCX, 43.5 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 44.6 KiB)
 • Wzór umowy e-usługi (PDF, 599.9 KiB)
 • Wzór umowy roboty instalacyjne (PDF, 620.8 KiB)
 • Grupa kapitałowa (DOC, 55.5 KiB)
 • Sposób badania próbki (PDF, 794.4 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 455.2 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 183.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 576.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 (PDF, 301 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 (PDF, 346.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 201.1 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2019-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej długości 0,588 km, ul. Wojska Polskiego w m. Żytkiejmy o nr 140027 na dz. nr 93,94,81/1,20 w obr. geod. Żytkiejmy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 271.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 320 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 19.6 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 32.6 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.8 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOCX, 25.4 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.4 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOCX, 27.8 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.2 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.9 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 199.9 KiB)
 • Projekt wykonawczy część opisowa (ZIP, 439.7 KiB)
 • Projekt wykonawczy część rysunkowa1 (ZIP, 10 MiB)
 • Projekt wykonawczy część rysunkowa2 (ZIP, 9.8 MiB)
 • Projekt wykonawczy część rysunkowa3 (ZIP, 2.2 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (ZIP, 3 MiB)
 • SST Wojska Polskiego w Żytkiejmach (PDF, 2 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 875.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 225.6 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 188.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 73.8 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2018-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 261.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 368.4 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 46.5 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOC, 54.5 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 50 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOC, 36 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 152.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 257.4 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 194.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 178.6 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2018-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 344.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 462.2 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 43 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOC, 50.5 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 50 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.3 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOC, 33 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOC, 36 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - harmonogram przewozów 2019 - 2020 (DOC, 26.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 260.3 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 116.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 223.3 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 189 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 177.7 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2018-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 277.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 386.8 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 33.8 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 33 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 34 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 307.2 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.3 KiB)
 • Pkt adresowe (PDF, 616.2 KiB)
 • Mapa (PDF, 383.7 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 29.1 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOCX, 27.9 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 202 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 222.1 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 189.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 193.8 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2018-02-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulicy Kajki w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 273 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 322.7 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 37.5 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 32.1 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.9 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 51 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 51.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 203.9 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.6 KiB)
 • Karta gwarancji (PDF, 179.1 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.4 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 381.6 KiB)
 • STWiOR (PDF, 1.6 MiB)
 • Kosztorys ślepy (PDF, 191 KiB)
 • Zaświadczenia starostwo (PDF, 625.8 KiB)
 • Projekt organizacji ruchu (PDF, 1.7 MiB)
 • Mapy (PDF, 2.9 MiB)
 • Lampa solarna (PDF, 529.1 KiB)
 • Zapytanie w sprawie SIWZ (PDF, 178.3 KiB)
 • Zapytanie drugie w sprawie SIWZ (PDF, 183.5 KiB)
 • Powiadomienie o zmianach w SIWZ (PDF, 179.8 KiB)
 • Załącznik nr 11a do SIWZ oznakowanie poziome (PDF, 182.7 KiB)
 • Załącznik nr 12a kosztorys ślepy (PDF, 148 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 224.1 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 132.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 274.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 111.1 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2017-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Dubeninki: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerośl
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 268.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 298.1 KiB)
 • Oferta (DOC, 36 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 31.6 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.7 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 382.6 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.8 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.2 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 297.8 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 130.5 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 35 KiB)
 • Dokumentacja cz.1 (ZIP, 7.6 MiB)
 • Dokumentacja cz.2 (ZIP, 7.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 224.9 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 187.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 199.5 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2017-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej Łoje stacja uzdatniania wody na dz. nr 239/22
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 273.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 388.7 KiB)
 • Oferta (DOC, 36 KiB)
 • Ośiadczenie o spełnianiu warunków (DOC, 28 KiB)
 • Oświadczenie wykluczenia (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 74.5 KiB)
 • Oświadczenie dostęp do materiałów i laboratorium (DOC, 25.5 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 35 KiB)
 • Zobowiązanie (DOC, 28 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 258.4 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 29.5 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOC, 37.5 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOC, 32 KiB)
 • Uproszczona dokumentacja (PDF, 1.2 MiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 662.1 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 68.4 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 67.9 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 221.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 139.3 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 123.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 200.6 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2017-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej Łoje stacja uzdatniania wody na działce nr 239/22
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 277.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 470.1 KiB)
 • Oferta (DOC, 36 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOC, 28 KiB)
 • Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 74.5 KiB)
 • Oświadczenie dostęp do materiałów i laboratorium (DOC, 25.5 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 35 KiB)
 • Zobowiązanie (DOC, 28 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 278.1 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 29.5 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówiania (PDF, 131.1 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 99.7 KiB)
 • Dokumentacja uproszczona Łoje (PDF, 4.6 MiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 662.1 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 103.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 22.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 219.7 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2017-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 285.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zatrudnienia (PDF, 281.2 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału (DOCX, 33.9 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 214.8 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.2 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.4 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (DOCX, 28.8 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 219 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 382.7 KiB)
 • Projekt techniczny (ZIP, 3.6 MiB)
 • Specyfikacja część 1 (ZIP, 4.3 MiB)
 • Specyfikacja część 2 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 1.1 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 1.5 MiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 131.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 344.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji