ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2017-03-16
Data rozstrzygnięcia
2017-04-18
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej, ulicy M. Konopnickiej w Żytkiejmach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 145.8 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2016-12-04
Data rozstrzygnięcia
2016-12-27
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 193.3 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2016-11-22
Data rozstrzygnięcia
2016-12-09
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 189.1 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2016-11-16
Data rozstrzygnięcia
2016-12-09
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 427.7 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2016-10-11
Data rozstrzygnięcia
2016-10-28
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 119.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 253.5 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2015-10-12
Data rozstrzygnięcia
2015-10-27
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Osiedlowej w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 185.6 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2014-12-29
Data rozstrzygnięcia
2015-01-08
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 190.7 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2014-12-19
Data rozstrzygnięcia
2014-12-31
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 189 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2014-12-09
Data rozstrzygnięcia
2014-12-24
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 247.2 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2014-12-05
Data rozstrzygnięcia
2014-12-16
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 90.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji