ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2017-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 284.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zatrudnienia (PDF, 281.2 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 33.7 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 233.2 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.2 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.4 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.8 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 218.8 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 382.6 KiB)
 • Projekt techniczny (ZIP, 3.6 MiB)
 • Specyfikacja część 1 (ZIP, 4.3 MiB)
 • Specyfikacja część 2 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 1.1 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 1.5 MiB)
 • Powiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 220.1 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2017-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 293.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 317.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 34.3 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 233.2 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.3 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.6 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 29.2 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 222.5 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 385 KiB)
 • Projekt techniczny (ZIP, 3.6 MiB)
 • Specyfikacja cz.1 (ZIP, 4.3 MiB)
 • Specyfikacja cz.2 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 1.1 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 229.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 226.1 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2017-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa nowego samochodu typu minibus do przewozu osób w ilości 17+1 (osiemnaście miejsc fabrycznych)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 261.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 368 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 82.5 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.7 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 32.8 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 189.2 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.2 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.7 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 196 KiB)
 • odpowiedź na zapytanie (PDF, 222.6 KiB)
 • Powiadomienie o zmianie SIWZ (DOC, 69.5 KiB)
 • Zmiana załacznika nr 1a (DOC, 63 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 230.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 188.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 195.1 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2017-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 285.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 318.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 33.9 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.6 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 233.3 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.2 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.4 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.8 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 222.7 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 385 KiB)
 • Projekt techniczny (ZIP, 3.6 MiB)
 • Specyfikacja cz.1 (ZIP, 4.3 MiB)
 • Specyfikacja cz.2 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 1.1 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 225.2 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2017-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa nowego samochodu typu minibus do przewozu osób w ilości 17+1+1 (osiemnaście miejsc fabrycznych i jeden dodatkowy fotel składany)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 263.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 368.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 84.5 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.2 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 32.8 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 190.1 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.1 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.9 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 196 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 219.9 KiB)
 • Powiadomienie o zmianach SIWZ (DOCX, 20.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 225.2 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2017-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 294.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 318.2 KiB)
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 178.8 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 34.4 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 233.3 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.3 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.4 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 29.1 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 222.7 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 385 KiB)
 • Projekt techniczny (ZIP, 3.6 MiB)
 • Speczyfikacja cz1 (ZIP, 4.3 MiB)
 • Specyfikacja cz2 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 1.1 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 1.5 MiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 175.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 224.4 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2017-04-12
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej rolniczej, Nr 140033 we wsi Wobały
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 266.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 320 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 41 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOC, 56 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 2.5 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 240.1 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 49.5 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawieumowy o pracę (PDF, 385 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOC, 35.5 KiB)
 • Powiadomienie o zmianach w SIWZ (PDF, 179.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 230.3 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 187.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 200.4 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2017-03-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 278.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 421.7 KiB)
 • Oferta I (DOC, 52 KiB)
 • Oferta II (DOC, 52 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków (DOC, 54 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 46.5 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 31.5 KiB)
 • Wykaz części zamówienia - podwykonawcy (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 384.4 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOC, 35 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 218.5 KiB)
 • Dokumentacja Łoje część 1 (ZIP, 9.2 MiB)
 • Dokumentacja Łoje część 2 (ZIP, 8.2 MiB)
 • Dokumentacja Łoje część 3 (ZIP, 8.3 MiB)
 • Dokumentacja Łoje część 4 (ZIP, 4.5 MiB)
 • Dokumentacja Wersele - Kramnik część 1 (ZIP, 9 MiB)
 • Dokumentacja Wersele - Kramnik część 2 (ZIP, 9.2 MiB)
 • Kosztorys ślepy Wodociąg Łoje - Tuniszki (PDF, 129.2 KiB)
 • Kosztorys ślepy Wodociąg Wersele - Kramnik (PDF, 131.4 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (DOC, 30 KiB)
 • Powiadomienie o zmianach w SIWZ (PDF, 180.3 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ część druga (PDF, 220.3 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ część trzecia (PDF, 222.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 233.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 279.9 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 146.9 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2017-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej, ulicy Szkolnej w Żytkiejmach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 270.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 850.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 598 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy (DOC, 596 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat (DOC, 589.5 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 7.5 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 230.9 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 594.5 KiB)
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 591.5 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 260.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228.7 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 144.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 202.5 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2017-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej, ulicy M. Konopnickiej w Żytkiejmach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 271.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 851.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 598 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy (DOC, 596 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat (DOC, 589.5 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 3.7 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 223 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 595 KiB)
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 591.5 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 261.1 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 208.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228.9 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 145.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 204.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji