ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2018-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 344.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 462.2 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 43 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOC, 50.5 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 50 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.3 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOC, 33 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOC, 36 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - harmonogram przewozów 2019 - 2020 (DOC, 26.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 260.3 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 116.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 223.3 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 189 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 177.7 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2018-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 277.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 386.8 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 33.8 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 33 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 34 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 307.2 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.3 KiB)
 • Pkt adresowe (PDF, 616.2 KiB)
 • Mapa (PDF, 383.7 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 29.1 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOCX, 27.9 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 202 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 222.1 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 189.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 193.8 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2018-02-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulicy Kajki w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 273 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 322.7 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 37.5 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 32.1 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.9 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 51 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 51.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 203.9 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.6 KiB)
 • Karta gwarancji (PDF, 179.1 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.4 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 381.6 KiB)
 • STWiOR (PDF, 1.6 MiB)
 • Kosztorys ślepy (PDF, 191 KiB)
 • Zaświadczenia starostwo (PDF, 625.8 KiB)
 • Projekt organizacji ruchu (PDF, 1.7 MiB)
 • Mapy (PDF, 2.9 MiB)
 • Lampa solarna (PDF, 529.1 KiB)
 • Zapytanie w sprawie SIWZ (PDF, 178.3 KiB)
 • Zapytanie drugie w sprawie SIWZ (PDF, 183.5 KiB)
 • Powiadomienie o zmianach w SIWZ (PDF, 179.8 KiB)
 • Załącznik nr 11a do SIWZ oznakowanie poziome (PDF, 182.7 KiB)
 • Załącznik nr 12a kosztorys ślepy (PDF, 148 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 224.1 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 132.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 274.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 111.1 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2017-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Dubeninki: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerośl
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 268.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 298.1 KiB)
 • Oferta (DOC, 36 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 31.6 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.7 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 382.6 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.8 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.2 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 297.8 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 130.5 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 35 KiB)
 • Dokumentacja cz.1 (ZIP, 7.6 MiB)
 • Dokumentacja cz.2 (ZIP, 7.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 224.9 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 187.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 199.5 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2017-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej Łoje stacja uzdatniania wody na dz. nr 239/22
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 273.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 388.7 KiB)
 • Oferta (DOC, 36 KiB)
 • Ośiadczenie o spełnianiu warunków (DOC, 28 KiB)
 • Oświadczenie wykluczenia (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 74.5 KiB)
 • Oświadczenie dostęp do materiałów i laboratorium (DOC, 25.5 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 35 KiB)
 • Zobowiązanie (DOC, 28 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 258.4 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 29.5 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOC, 37.5 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOC, 32 KiB)
 • Uproszczona dokumentacja (PDF, 1.2 MiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 662.1 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 68.4 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 67.9 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 221.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 139.3 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 123.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 200.6 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2017-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej Łoje stacja uzdatniania wody na działce nr 239/22
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 277.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 470.1 KiB)
 • Oferta (DOC, 36 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOC, 28 KiB)
 • Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 74.5 KiB)
 • Oświadczenie dostęp do materiałów i laboratorium (DOC, 25.5 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 35 KiB)
 • Zobowiązanie (DOC, 28 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 278.1 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 29.5 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówiania (PDF, 131.1 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 99.7 KiB)
 • Dokumentacja uproszczona Łoje (PDF, 4.6 MiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 662.1 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 103.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 22.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 219.7 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2017-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 285.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zatrudnienia (PDF, 281.2 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału (DOCX, 33.9 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 214.8 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.2 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.4 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (DOCX, 28.8 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 219 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 382.7 KiB)
 • Projekt techniczny (ZIP, 3.6 MiB)
 • Specyfikacja część 1 (ZIP, 4.3 MiB)
 • Specyfikacja część 2 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 1.1 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 1.5 MiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 131.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 344.4 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2017-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 284.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zatrudnienia (PDF, 281.2 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 33.7 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 233.2 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.2 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.4 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.8 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 218.8 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 382.6 KiB)
 • Projekt techniczny (ZIP, 3.6 MiB)
 • Specyfikacja część 1 (ZIP, 4.3 MiB)
 • Specyfikacja część 2 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 1.1 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 1.5 MiB)
 • Powiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 220.1 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2017-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 293.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 317.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 34.3 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 233.2 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.3 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.6 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 29.2 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 222.5 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 385 KiB)
 • Projekt techniczny (ZIP, 3.6 MiB)
 • Specyfikacja cz.1 (ZIP, 4.3 MiB)
 • Specyfikacja cz.2 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 1.1 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 229.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 226.1 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2017-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa nowego samochodu typu minibus do przewozu osób w ilości 17+1 (osiemnaście miejsc fabrycznych)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 261.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 368 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 82.5 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.7 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 32.8 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 189.2 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.2 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.7 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 196 KiB)
 • odpowiedź na zapytanie (PDF, 222.6 KiB)
 • Powiadomienie o zmianie SIWZ (DOC, 69.5 KiB)
 • Zmiana załacznika nr 1a (DOC, 63 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 230.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 188.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 195.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji