ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2014-12-02
Data rozstrzygnięcia
2014-12-12
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 184.6 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2014-07-15
Data rozstrzygnięcia
2014-07-29
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 78.6 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2014-07-02
Data rozstrzygnięcia
2014-07-15
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu bankowego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne wraz z premią termomodernizacyjną
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 86.8 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2014-06-18
Data rozstrzygnięcia
2014-07-02
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu bankowego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne wraz z premią termomodernizacyjną
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 218.3 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2014-06-04
Data rozstrzygnięcia
2014-06-17
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia wraz z montażem do oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych na terenie Gminy Dubeninki w ramach projektu pt. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 171.7 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2014-05-23
Data rozstrzygnięcia
2014-06-02
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mieszanki kruszywa, przepustów drogowych oraz wynajem równiarki samojezdnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 205.3 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2013-12-12
Data rozstrzygnięcia
2013-12-20
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 195.7 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2013-11-12
Data rozstrzygnięcia
2013-11-27
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 46.3 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2013-11-04
Data rozstrzygnięcia
2013-11-20
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 201.1 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2013-10-14
Data rozstrzygnięcia
2013-10-28
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 230.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji