ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2017-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa nowego samochodu typu minibus do przewozu osób w ilości 17+1+1 (osiemnaście miejsc fabrycznych i jeden dodatkowy fotel składany)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 263.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 368.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 84.5 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.2 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 32.8 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 190.1 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.1 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.9 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 196 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 219.9 KiB)
 • Powiadomienie o zmianach SIWZ (DOCX, 20.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 225.2 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2017-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 294.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 318.2 KiB)
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 178.8 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 34.4 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 233.3 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.3 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.4 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 29.1 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 222.7 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 385 KiB)
 • Projekt techniczny (ZIP, 3.6 MiB)
 • Speczyfikacja cz1 (ZIP, 4.3 MiB)
 • Specyfikacja cz2 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 1.1 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 1.5 MiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 175.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 224.4 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2017-04-12
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej rolniczej, Nr 140033 we wsi Wobały
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 266.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 320 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 41 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOC, 56 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 2.5 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 240.1 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 49.5 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawieumowy o pracę (PDF, 385 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOC, 35.5 KiB)
 • Powiadomienie o zmianach w SIWZ (PDF, 179.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 230.3 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 187.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 200.4 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2017-03-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 278.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 421.7 KiB)
 • Oferta I (DOC, 52 KiB)
 • Oferta II (DOC, 52 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków (DOC, 54 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 46.5 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 31.5 KiB)
 • Wykaz części zamówienia - podwykonawcy (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 384.4 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOC, 35 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 218.5 KiB)
 • Dokumentacja Łoje część 1 (ZIP, 9.2 MiB)
 • Dokumentacja Łoje część 2 (ZIP, 8.2 MiB)
 • Dokumentacja Łoje część 3 (ZIP, 8.3 MiB)
 • Dokumentacja Łoje część 4 (ZIP, 4.5 MiB)
 • Dokumentacja Wersele - Kramnik część 1 (ZIP, 9 MiB)
 • Dokumentacja Wersele - Kramnik część 2 (ZIP, 9.2 MiB)
 • Kosztorys ślepy Wodociąg Łoje - Tuniszki (PDF, 129.2 KiB)
 • Kosztorys ślepy Wodociąg Wersele - Kramnik (PDF, 131.4 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (DOC, 30 KiB)
 • Powiadomienie o zmianach w SIWZ (PDF, 180.3 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ część druga (PDF, 220.3 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ część trzecia (PDF, 222.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 233.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 279.9 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 146.9 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2017-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej, ulicy Szkolnej w Żytkiejmach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 270.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 850.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 598 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy (DOC, 596 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat (DOC, 589.5 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 7.5 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 230.9 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 594.5 KiB)
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 591.5 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 260.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228.7 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 144.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 202.5 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2017-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej, ulicy M. Konopnickiej w Żytkiejmach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 271.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 851.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 598 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy (DOC, 596 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat (DOC, 589.5 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 3.7 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 223 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 595 KiB)
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 591.5 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 261.1 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 208.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228.9 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 145.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 204.6 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2016-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 261.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 360.1 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOC, 52.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 45 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.2 KiB)
 • Umowa olej opałowy - projekt (PDF, 137.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 234.2 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 193.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 275.9 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2016-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (DOCX, 24.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 364.4 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOC, 52.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - harmonogram przewozów 2017 - 2018 (PDF, 164 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 40.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 252.8 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 49.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 177.4 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 189.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 197.6 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2016-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu usługi (PDF, 344.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 406.6 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 33.2 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 26.3 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 179.6 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę (DOCX, 28 KiB)
 • Zestawienie punktów adresowych odbioru odpadów (PDF, 960.9 KiB)
 • Mapa (PDF, 383.7 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 27.8 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOCX, 18.3 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 166.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 225.8 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 427.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 276.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 210.3 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2016-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 259.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (DOC, 802.5 KiB)
 • Załącznik nr6 do SIWZ (XLS, 167.5 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania z dnia 12.10.2016r. (PDF, 162.5 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 119.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 253.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 280.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji