ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2016-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 261.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 360.1 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOC, 52.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 45 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.2 KiB)
 • Umowa olej opałowy - projekt (PDF, 137.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 234.2 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 193.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 275.9 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2016-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (DOCX, 24.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 364.4 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOC, 52.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - harmonogram przewozów 2017 - 2018 (PDF, 164 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 40.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 252.8 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 49.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 177.4 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 189.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 197.6 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2016-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu usługi (PDF, 344.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 406.6 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 33.2 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 26.3 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 179.6 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę (DOCX, 28 KiB)
 • Zestawienie punktów adresowych odbioru odpadów (PDF, 960.9 KiB)
 • Mapa (PDF, 383.7 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 27.8 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOCX, 18.3 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 166.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 225.8 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 427.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 276.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 210.3 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2016-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 259.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (DOC, 802.5 KiB)
 • Załącznik nr6 do SIWZ (XLS, 167.5 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania z dnia 12.10.2016r. (PDF, 162.5 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 119.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 253.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 280.6 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2015-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Osiedlowej w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 195.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia roboty budowlane procedura uproszczona (PDF, 189.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 119 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 137.4 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 152.7 KiB)
 • Wzór oferty na roboty budowlane (DOC, 42.5 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (PDF, 286.4 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 133.3 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 536 KiB)
 • Kosztorys ślepy Przebudowa ulicy Osiedlowej (PDF, 128 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 185.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 234.9 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2014-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2015-01-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 265.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 289.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 46 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 214.5 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 233.4 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 267.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 86.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 190.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 157.4 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2014-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 218.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 307.1 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 213.1 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 230.4 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 267.3 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 34 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 189.5 KiB)
 • Zestawienie punktów adresowych (PDF, 548.3 KiB)
 • Mapa (PDF, 383.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 189 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 174.9 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2014-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 265.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 245.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 46 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 214.5 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 233.4 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 48 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 86.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 247.2 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2014-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 217.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 341.4 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 215.1 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 233.9 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 270.7 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 34 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 198.4 KiB)
 • Zestawienie punktów adresowych (PDF, 548.3 KiB)
 • Mapa (PDF, 383.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 90.2 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2014-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 198 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 225.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 120 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 137.5 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 153.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 39 KiB)
 • Harmonogram (PDF, 65.7 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 104.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 184.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 232.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji