ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2013-07-25
Data rozstrzygnięcia
2013-08-07
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, elektronicznego i multimedialnego, tablic interaktywnych oraz materiałów biurowych do szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 182.8 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2013-06-28
Data rozstrzygnięcia
2013-07-08
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mieszanki kruszywa na remont drogi Rogajny - Budwiecie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 193.3 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2013-06-05
Data rozstrzygnięcia
2013-06-18
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 126.3 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2013-05-14
Data rozstrzygnięcia
2013-05-27
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 197.7 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2012-11-12
Data rozstrzygnięcia
2012-11-27
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 133.7 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2012-09-19
Data rozstrzygnięcia
2012-10-16
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Dostawa mieszanki kruszywa na modernizację drogi Dubeninki - Markowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 126.3 KiB)
 • Informacja (PDF, 113.4 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2012-08-16
Data rozstrzygnięcia
2012-09-03
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2012
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 146.3 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2012-07-20
Data rozstrzygnięcia
2012-08-07
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2012
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 178.8 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2012-06-15
Data rozstrzygnięcia
2012-06-25
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 196.5 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2012-05-22
Data rozstrzygnięcia
2012-06-11
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 209.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji