ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2015-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Osiedlowej w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 195.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia roboty budowlane procedura uproszczona (PDF, 189.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 119 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 137.4 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 152.7 KiB)
 • Wzór oferty na roboty budowlane (DOC, 42.5 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (PDF, 286.4 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 133.3 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 536 KiB)
 • Kosztorys ślepy Przebudowa ulicy Osiedlowej (PDF, 128 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 185.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 234.9 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2014-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2015-01-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 265.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 289.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 46 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 214.5 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 233.4 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 267.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 86.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 190.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 157.4 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2014-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 218.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 307.1 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 213.1 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 230.4 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 267.3 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 34 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 189.5 KiB)
 • Zestawienie punktów adresowych (PDF, 548.3 KiB)
 • Mapa (PDF, 383.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 189 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 174.9 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2014-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 265.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 245.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 46 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 214.5 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 233.4 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 48 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 86.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 247.2 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2014-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 217.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 341.4 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 215.1 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 233.9 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 270.7 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 34 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 198.4 KiB)
 • Zestawienie punktów adresowych (PDF, 548.3 KiB)
 • Mapa (PDF, 383.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 90.2 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2014-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 198 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 225.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 120 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 137.5 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 153.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 39 KiB)
 • Harmonogram (PDF, 65.7 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 104.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 184.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 232.6 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2014-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie roboty budowlane (PDF, 90.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 205.2 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 126.5 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 143.5 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 160.6 KiB)
 • Oferta (DOC, 39 KiB)
 • Umowa (PDF, 126.2 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOC, 36 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 5.9 MiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 223.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 78.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 496.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 145.4 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2014-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu bankowego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne wraz z premią termomodernizacyjną
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu-usługi (PDF, 191.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 291.6 KiB)
 • Załącznik Nr1 Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 213.6 KiB)
 • Załącznik Nr2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 232.4 KiB)
 • Załącznik Nr3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 267.6 KiB)
 • Załącznik Nr4 Oferta (DOC, 38 KiB)
 • Sprawozdania rok 2011 (ZIP, 918.4 KiB)
 • Sprawozdania rok 2012 (ZIP, 909.6 KiB)
 • Sprawozdania rok 2013 (ZIP, 1.2 MiB)
 • Sprawozdania I kwartał rok 2014 (ZIP, 789.1 KiB)
 • Uchwała Nr RIO.IV.0120-16714 w sprawie opinii - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok (PDF, 783.1 KiB)
 • Uchwała Nr RIO.IV-0120-4292013 w sprawie opinii WPF (PDF, 319.2 KiB)
 • Uchwała Nr RIO.IV-0120-4272013 w sprawie opinii - projekt uchwały budżetowej na 2014 rok (PDF, 765.4 KiB)
 • Uchwała Nr RIO.IV-0120-22314 w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu (PDF, 502.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 86.8 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2014-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu bankowego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne wraz z premią termomodernizacyjną
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu-usługi (PDF, 267.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 292.1 KiB)
 • Załącznik Nr1 Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 213.6 KiB)
 • Załącznik Nr2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 232.4 KiB)
 • Załącznik Nr3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 267.6 KiB)
 • Załącznik Nr4 Oferta (DOC, 37.5 KiB)
 • Sprawozdania rok 2011 (ZIP, 918.4 KiB)
 • Sprawozdania rok 2012 (ZIP, 909.6 KiB)
 • Sprawozdania rok 2013 (ZIP, 1.2 MiB)
 • Sprawozdania I kwartał rok 2014 (ZIP, 789.1 KiB)
 • Uchwała Nr RIO.IV-0120-16714 w sprawie opinii - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok (PDF, 783.1 KiB)
 • Uchwała Nr RIO.IV-0120-4292013 w sprawie opinii WPF (PDF, 319.2 KiB)
 • Uchwała Nr RIO.IV-0120-4272013 w sprawie opinii - projekt uchwały budżetowej na 2014 rok (PDF, 765.4 KiB)
 • Uchwała Nr RIO.IV-0120-22314 w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu (PDF, 502.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 218.3 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2014-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia wraz z montażem do oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych na terenie Gminy Dubeninki w ramach projektu pt. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 203 KiB)
 • SIWZ na dostawę i usługi (PDF, 344.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 228.7 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 247.6 KiB)
 • Przynależność do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 696.5 KiB)
 • Wykaz części zamówienia podwykonawcy (DOC, 695.5 KiB)
 • Wzór oferty (DOC, 702 KiB)
 • Formularz cenowy zadanie nr1 Organizacja placu zabaw (DOC, 771.5 KiB)
 • Formularz cenowy zadanie nr2 Dostosowanie toalet (DOC, 734 KiB)
 • Formularz cenowy zadanie nr3 Wyposażenie w tym meble i inne (DOC, 802.5 KiB)
 • Formularz cenowy zadanie nr4 Zabawki wyposażenie dydaktyczne (DOC, 970 KiB)
 • Formularz cenowy zadanie nr5 Inne wyposażenie (DOC, 743 KiB)
 • Umowa projekt (PDF, 155.7 KiB)
 • Tabela równoważności (DOC, 692 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 200 KiB)
 • Zadanie nr1 Organizacja placu zabaw (PDF, 174.2 KiB)
 • Zadanie nr2 Dostosowanie toalet (PDF, 138.5 KiB)
 • Zadanie nr3 Wyposażenie w tym meble i inne (PDF, 178.6 KiB)
 • Zadanie nr4 Zabawki wyposażenie dydaktyczne (PDF, 229.8 KiB)
 • Zadanie nr5 Inne wyposażenie (PDF, 161.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 171.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 245.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji