ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Remont drogi gminnej Łoje stacja uzdatniania wody na działce nr 239/22Drukuj informację Zamówienie publiczne: Remont drogi gminnej Łoje stacja uzdatniania wody na działce nr 239/22

Szczegóły informacji

Remont drogi gminnej Łoje stacja uzdatniania wody na działce nr 239/22

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Dubeninki

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 615321-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-11-29 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-11-29 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2017-11-13 przez Stanisław Kosiński

Treść:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogi o szerokości korony 6,0 m o przekroju szlakowym i nawierzchni z betonu cementowo C 30/37 gr. 15 cm na 20 cm podbudowie z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z dodatkiem 50% kruszyw przekruszonych przykrywających płyty betonowe. Po obu stronach jezdni projektuje się pobocza wykonane z mieszanki kruszywowej szerokości 1,00 m. W zakres robót wchodzi wykonanie: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - warstwy konstrukcyjne nawierzchni ( podbudowa z kruszywa naturalnego, nawierzchnia betonowa), - roboty wykończeniowe. Zakres prac: - roboty ziemne w celu regulacji korpusu drogi, upłynnienia niwelety, wykonania rowów drogowych w miejscach tego wymagających, - wymiana przepustów pod drogą na przepusty PP SN8 fi 50 i 60 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z domieszką ulepszającą 50% kruszyw przekruszonych układana na płytach betonowych o śr. gr. 20 cm - nawierzchnia z betonu cementowego C 30/37 gr. 15 cm szer. 4,0 m - pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z domieszką ulepszającą 50% kruszyw przekruszonych śr. gr. 12 cm Dane techniczne i użytkowe drogi: - Szerokość korony drogi - 6,00 m - Szerokość jezdni - 4,00 m - Szerokość poboczy - 1,00 m - Rodzaj nawierzchni jezdni - betonowa - Przekrój poprzeczny jezdni – daszkowy - 2 %, -Spadek poboczy - 8% Wzdłuż drogi na działki przyległe uwzględniono przebudowę zjazdów gospodarczych w celu dostosowania ich do nowej niwelety drogi i zapewniając w ten sposób dostęp do drogi, a tym samym uwzględniając interesy osób trzecich. Zakres zadania przedstawiono na szkicu sytuacyjnym. Początek przyjęto na granicy istniejącej nawierzchni bitumicznej. Długość drogi objętej opracowaniem wynosi 0,82 km. Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie do projektu drogowego oraz opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartymi w informacji „BIOZ”. Wykonawca ma obowiązek wykonania inwentaryzacji powykonawczej przed terminem odbioru robót.


 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stanisław Kosiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-14 08:29:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-14 09:41:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-30 12:15:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2479 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony