ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2012-07-20
Data rozstrzygnięcia
2012-08-07
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2012
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 178.8 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2012-06-15
Data rozstrzygnięcia
2012-06-25
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 196.5 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2012-05-22
Data rozstrzygnięcia
2012-06-11
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 209.6 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2012-04-18
Data rozstrzygnięcia
2012-05-25
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Udzielenie kredytu bankowego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne wraz z premią termomodernizacyjną
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 195.7 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2012-04-04
Data rozstrzygnięcia
2012-04-13
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem kostki granitowej oraz krawężników granitowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 199.6 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2011-12-09
Data rozstrzygnięcia
2011-12-27
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Dostawa węgla kamiennego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 11.2 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2011-11-23
Data rozstrzygnięcia
2011-12-08
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 177.5 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2011-09-01
Data rozstrzygnięcia
2011-09-27
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żytkiejmy - (II etap) wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Kiepojcie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 421.8 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2011-03-01
Data rozstrzygnięcia
2011-03-25
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 164.6 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2010-12-07
Data rozstrzygnięcia
2011-01-04
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 286.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji