ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy - granica gminy GołdapDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy - granica gminy Gołdap

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy - granica gminy Gołdap

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Dubeninki

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 596493-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-09-30 09:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-09-30 09:40:00

Ogłoszono dnia: 2019-09-12 przez Stanisław Kosiński

Treść:

„Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy - granica gminy Gołdap” 1.1. Dane techniczno - projektowe (przekrój normalny): - klasa techniczna ulicy - D - szerokość jezdni - 5,0m - prędkość projektowa - 30 km/h - obciążenie ruchem - KRI - długość drogi - 1527,42m - szerokość poboczy gruntowych - 0,75m i 1,0m - powierzchnia jezdni bitumicznej - ok.7637,1 m2 - powierzchnia poboczy gruntowych - 1947 m2 - powierzchnia poboczy z brukowca - 273,5 m2 - powierzchnia wjazdów bitumicznych - 213,95 m2 - powierzchnia zieleńców - ok.3149,8 m2 Przedmiot i zakres prac. Droga gminna jest drogą o znaczeniu dojazdowym stanowiącą połączenie drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 651 Gołdap-Dubeninki-Żytkiejmy. Na długości opracowania droga przebiega przez tereny rolne oraz w pobliżu nielicznej zabudowy jednorodzinnej. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej o nr 140003N Pluszkiejmy-granica Gminy (na odcinku od km 0+035,50m do km 1+562,92m w obrębie 0014 Pluszkiejmy). Początek opracowania zlokalizowany jest w msc. Pluszkiejmy 35,5m od krawędzi drogi Wojewódzkiej nr 651 (Gołdap- Dubeninki-Żytkiejmy) i oznaczony Początek Trasy. Początek trasy przyjęto w lokalizacji w której zakończono etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651 wg odrębnego opracowania. Koniec opracowania przyjęto na granicy obrębu z gminą Gołdap i oznaczono KPT km 1+562.92m. Zakres robót zakłada zmianę nawierzchni jezdni z gruntowej na bitumiczną o szer.5,0m wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr.15cm, szer. od 0,75m do 1,0m, wykonanie zjazdów indywidualnych na tereny przyległych gospodarstw oraz pól uprawnych, ze względu na konieczność poprowadzenia jezdni po działkach gminy zachodzi potrzeba wycięcia kolidujących drzew Założono umocnienie skarpy płytami prefabrykowanymi ażurowymi na podsypce piaskowej w lokalizacjach od km 1+010 do km 1+056 oraz od km 1+081 do km 1+144,36 ze względu na duże nachylenie skarpy. Dodatkowo od km 0+999,50 do km 1+056 oraz od km 1+062 do km 1+167m należy wykonać brukowanie pobocza o szer.0.75m a za nim wykonać ciek trójkątny z korytek prefabrykowanych ułożonych na ławie betonowej, w km 1+000 należy wykonać ściek skarpowy o dł.2,0m. od km 1+462,5 do KPT należy wykonać obustronne brukowanie poboczy o szer.0,75m z brukowca na betonie C8/10 o gr.ok.10cm z zalaniem spoin zaprawą cementową. Od km 0+200m do km 0+292m i od km 0+652 do km 0+697m należy wykonać barierę ochronną drogi typ N2 W5 A po lewej stronie jezdni. W km ok.0+810 należy przebudować kabel teletechniczny na warunkach podanych przez właściciela sieci. W km ok. 0+675 i 0+715 znajdują się 2 studnie melioracyjne. Zakłada się wymianę 2 kręgów Dn 1200mm i założenie pierścieni odciążających wraz z włazem kanałowym D400 z wypełnieniem betonowym. Zakres prac obejmuje: - roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe nawierzchni jezdni i elementów drogi, w tym roboty geodezyjne, usunięcie kolidujących drzew, oczyszczenie terenu budowy z krzaków itp., - roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i nasypów, wymianą gruntu i korytowaniem pod konstrukcję nawierzchni jezdni i jej elementów, usunięcie humusu z odwozem ziemi, - korekta łuków pionowych i poziomych, - przebudowę kabli instalacji teletechnicznej, - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, - wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych. - przebudowę zjazdów indywidualnych, - wykonanie poboczy gruntowych z kruszywa łamanego 0/31,5mm Kat.C50/30 gr.15 cm oraz oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych z namułu, - miejscowe umocnienie istniejących skarp płytami ażurowymi, - odmulenie i wzmocnienie poprzez brukowanie istniejących przepustów, - wykonanie barier energochłonnych, - humusowanie skarp, roboty porządkowe, - oznakowanie pionowe - wymiana. - wykonanie i ustawienie dwóch tablic informacyjnych na początku i końcu drogi. Wymiary tablicy 30 x 50 cm, treść do uzgodnienia z zamawiającym. Szczegółowy opis zamówienia zawierają następujące dokumenty: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - Zał. Nr 5 do SIWZ

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-12 10:53:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-12 11:27:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-12 13:04:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony