ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi w zakresie niewymagającym zmiany pasa drogowego obejmującą zmianę nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na bitumiczną zlokalizowanej w miejscowości Łoje, Gmina DubeninkiDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi w zakresie niewymagającym zmiany pasa drogowego obejmującą zmianę nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na bitumiczną zlokalizowanej w miejscowości Łoje, Gmina Dubeninki

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi w zakresie niewymagającym zmiany pasa drogowego obejmującą zmianę nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na bitumiczną zlokalizowanej w miejscowości Łoje, Gmina Dubeninki

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Dubeninki

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 597628-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-09-30 10:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-09-30 10:40:00

Ogłoszono dnia: 2019-09-15 przez Stanisław Kosiński

Treść:

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej w m. Łoje od km 0+000,00 do km 0+677,00; obręb 0008 Łoje, działki nr: 358, 240/1, 241/85. Zakres robót obejmuje: - przebudowę drogi gminnej w m. Łoje od km 0+000,00 do km 0+677,00, - przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych, - budowę chodnika, - wycinkę drzew Parametry techniczne drogi: Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: - klasa techniczna – D, - prędkość projektowa – Vp=30 km/h, - szerokość jezdni – 5,0 m, - szerokość pobocza – 1,0 m, - szerokość chodnika – 1,5 m, - kategoria ruchu – KR1. Zaprojektowano przekrój szlakowy o szerokości jezdni asfaltowej 5,0 m z obustronnymi poboczami szerokości 1,0 m. Na odcinku od km 0+395,00 do km 0+591,00 zaprojektowano przekrój półuliczny o szerokości jezdni 5,0 m z lewostronnym chodnikiem szerokości 1,5m i prawostronnym poboczem szerokości 1,0 m. Nawierzchnię na zjazdach indywidualnych szlakowych należy wykonać o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0-5,0 m z poboczami o szerokości 1,0 m oraz łukami wyokrąglającymi o promieniu R=3,0 m. Zjazdy indywidualne uliczne należy wykonać o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 5,0 m z zastosowaniem skosu 1:1 na długości 1,0 m w miejscu przecięcia krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi. Przekrój normalny: km 0+000,00 – km0+677,00: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 grub. 5 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego CNR stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm, - warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 grub. 15 cm. Przekrój normalny na zjazdach indywidualnych szlakowych: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego CNR stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm. Przekrój normalny na zjazdach indywidualnych ulicznych: - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego CNR stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm. Przekrój normalny na chodnikach: - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm, - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego CNR stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych metodą powierzchniowego spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników na tereny przyległe do pasa drogowego. W km 0+447,88 i 0+475,00 pod chodnikiem zaprojektowano ściek podchodnikowy trapezowy wg KPED 01.30. Zachodzi konieczność wycięcia drzew, które bezpośrednio kolidują z projektowaną inwestycją. Przyjęto do wycinki 10 drzew oznaczone numerami 1-10. Zaprojektowano ustawienie znaków pionowych z grupy wielkości „małe” z tarczami pokrytymi folią odblaskową typu 1 i 2. Szczegóły przedstawiono w „Projekcie stałej organizacji ruchu”.Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej w m. Łoje od km 0+000,00 do km 0+677,00; obręb 0008 Łoje, działki nr: 358, 240/1, 241/85. Zakres robót obejmuje: - przebudowę drogi gminnej w m. Łoje od km 0+000,00 do km 0+677,00, - przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych, - budowę chodnika, - wycinkę drzew Parametry techniczne drogi: Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: - klasa techniczna – D, - prędkość projektowa – Vp=30 km/h, - szerokość jezdni – 5,0 m, - szerokość pobocza – 1,0 m, - szerokość chodnika – 1,5 m, - kategoria ruchu – KR1. Zaprojektowano przekrój szlakowy o szerokości jezdni asfaltowej 5,0 m z obustronnymi poboczami szerokości 1,0 m. Na odcinku od km 0+395,00 do km 0+591,00 zaprojektowano przekrój półuliczny o szerokości jezdni 5,0 m z lewostronnym chodnikiem szerokości 1,5m i prawostronnym poboczem szerokości 1,0 m. Nawierzchnię na zjazdach indywidualnych szlakowych należy wykonać o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0-5,0 m z poboczami o szerokości 1,0 m oraz łukami wyokrąglającymi o promieniu R=3,0 m. Zjazdy indywidualne uliczne należy wykonać o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 5,0 m z zastosowaniem skosu 1:1 na długości 1,0 m w miejscu przecięcia krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi. Przekrój normalny: km 0+000,00 – km0+677,00: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 grub. 5 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego CNR stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm, - warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 grub. 15 cm. Przekrój normalny na zjazdach indywidualnych szlakowych: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego CNR stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm. Przekrój normalny na zjazdach indywidualnych ulicznych: - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego CNR stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm. Przekrój normalny na chodnikach: - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm, - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego CNR stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych metodą powierzchniowego spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników na tereny przyległe do pasa drogowego. W km 0+447,88 i 0+475,00 pod chodnikiem zaprojektowano ściek podchodnikowy trapezowy wg KPED 01.30. Zachodzi konieczność wycięcia drzew, które bezpośrednio kolidują z projektowaną inwestycją. Przyjęto do wycinki 10 drzew oznaczone numerami 1-10. Zaprojektowano ustawienie znaków pionowych z grupy wielkości „małe” z tarczami pokrytymi folią odblaskową typu 1 i 2. Szczegóły przedstawiono w „Projekcie stałej organizacji ruchu”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-16 14:44:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-16 15:10:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-12 12:58:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony