ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2012-11-12
Termin składania ofert / wniosków
2012-11-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 268 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach (PDF, 184 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 71.7 KiB)
 • Wzór umowy z harmonogramem (PDF, 65.8 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 88 KiB)
 • Wzór oferty (DOC, 39 KiB)
 • Harmonogram dowozu (PDF, 37.7 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 133.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 232.8 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2012-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2012-09-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Dostawa mieszanki kruszywa na modernizację drogi Dubeninki - Markowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 266.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostawa żwiru (PDF, 322.9 KiB)
 • Załącznik Nr1 Wzór oświadczenia z art. 22 (PDF, 135.8 KiB)
 • Załącznik Nr2 Wzór oświadczenia z art. 24 (PDF, 98.4 KiB)
 • Załącznik Nr3 Wzór oferty (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik Nr4 Wykaz części zamówienia (PDF, 58.5 KiB)
 • Załącznik Nr5 Umowa (PDF, 147.7 KiB)
 • Zarządzenie Nr61/2012 Załącznik (PDF, 132.3 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 126.3 KiB)
 • Informacja (PDF, 113.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 165.2 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2012-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2012-08-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2012
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 191.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 358 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 214.2 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 229.4 KiB)
 • Wzór oferty (DOC, 59.5 KiB)
 • Zarządzenie Nr 36/2012 (PDF, 106.1 KiB)
 • Zaświadczenie US (PDF, 300.9 KiB)
 • Zaświadczenie ZUS (PDF, 330.1 KiB)
 • Sprawozdanie 2010 (ZIP, 927.9 KiB)
 • Sprawozdanie 2011 (ZIP, 919.6 KiB)
 • Sprawozdanie I półrocze 2012 (ZIP, 678.5 KiB)
 • Uchwała RIO.IV-0120-180 12 (PDF, 109.8 KiB)
 • Uchwała RIO.IV-0120-27 12 (PDF, 178.1 KiB)
 • Uchwała RIO.IV-0120-442 11 (PDF, 102.2 KiB)
 • Uchwała RIO.IV-0120-441 11 (PDF, 86 KiB)
 • Uchwała RIO.IV-0120-443 11 (PDF, 487.3 KiB)
 • Zarządzenie Nr 52/2012 (PDF, 93.3 KiB)
 • NIP (PDF, 40.8 KiB)
 • Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu (PDF, 139.4 KiB)
 • REGON (PDF, 71.6 KiB)
 • Sprawozdanie o stanie należności I kw 2012 (PDF, 131.5 KiB)
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r. (PDF, 153.7 KiB)
 • Uchwała powołanie Skarbnika (PDF, 27.8 KiB)
 • Zaświadczenie wybór Wójta (PDF, 28.6 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 375.9 KiB)
 • Powiadomienie o zmianach w SIWZ (PDF, 124.8 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 146.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 232.1 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2012-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2012-08-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2012
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 208.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 313.1 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 214 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 228.1 KiB)
 • Oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt2 ustawy (PDF, 212.3 KiB)
 • Wzór oferty (DOC, 61 KiB)
 • Zarządzenie Nr 36/2012 (PDF, 106.1 KiB)
 • Zaświadczenie US (PDF, 902.2 KiB)
 • Zaświadczenie ZUS (PDF, 550.5 KiB)
 • Sprawozdanie 2010 (ZIP, 927.9 KiB)
 • Sprawozdanie 2011 (ZIP, 919.6 KiB)
 • Sprawozdanie I półrocze 2012 (ZIP, 678.5 KiB)
 • Uchwala nr RIO.IV-0120-180_12 (PDF, 109.8 KiB)
 • Uchwala Nr RIO.IV-0120-442_11 (PDF, 102.2 KiB)
 • Uchwała Nr RIO.IV-0120-441.11 (PDF, 86 KiB)
 • Uchwała Nr RIO.IV-0120-443_11 (PDF, 487.3 KiB)
 • Zarządzenie Nr 52/2012 (PDF, 93.3 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 231 KiB)
 • NIP (PDF, 40.8 KiB)
 • Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu (PDF, 139.4 KiB)
 • Opinia ws. możliwości spłaty kredytu (PDF, 218 KiB)
 • REGON (PDF, 71.6 KiB)
 • Sprawozdanie o stanie należności I kw 2012 (PDF, 131.5 KiB)
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. (PDF, 153.7 KiB)
 • Uchwała powołanie Skarbnika (PDF, 27.8 KiB)
 • Zaświadczenie wybór Wójta (PDF, 28.6 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 329.3 KiB)
 • Powiadomienie o zmianach w SIWZ (PDF, 122.6 KiB)
 • Powiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 178.8 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2012-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2012-06-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (PDF, 215.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia (PDF, 255.3 KiB)
 • Formularz Oferty (DOC, 43 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 214.5 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 228.4 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 33.5 KiB)
 • Oświadczenie osoby (PDF, 119.5 KiB)
 • Umowa (PDF, 146 KiB)
 • Zestawienie ilości azbestu (PDF, 124.8 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 196.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 232.8 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2012-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2012-06-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 365.9 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 179.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 213.8 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 228 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 40.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 334.3 KiB)
 • Wykaz robót budlanych (DOC, 29 KiB)
 • Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (PDF, 192.3 KiB)
 • Projekt (PDF, 14.4 MiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 514.9 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 141 KiB)
 • Kolorystyka (ZIP, 1.8 MiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 258.2 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 172.4 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 209.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 234.3 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2012-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2012-05-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Udzielenie kredytu bankowego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne wraz z premią termomodernizacyjną
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (PDF, 161.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 279.3 KiB)
 • Załącznik Nr1 Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 213.7 KiB)
 • Załącznik Nr2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 229 KiB)
 • Załącznik Nr3 Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (PDF, 211.8 KiB)
 • Załącznik Nr4 Oferta (DOC, 37.5 KiB)
 • Sprawozdania 2009 (ZIP, 894.7 KiB)
 • Sprawozdania 2010 (ZIP, 923.9 KiB)
 • Sprawozdania 2011 (ZIP, 915.3 KiB)
 • Uchwała Nr RIO.IV-020-118/2012 (PDF, 233.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr1 (DOC, 25.5 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia nr1 (PDF, 219.9 KiB)
 • Uchwała Nr RIO. IV-0120-442/11 (PDF, 129.5 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania (DOC, 35 KiB)
 • Informacja o stanie mienia komunalnego (PDF, 85.9 KiB)
 • Rb-Z (PDF, 130.1 KiB)
 • Rb-28S (PDF, 278.5 KiB)
 • Rb-NDS (PDF, 113.2 KiB)
 • Uchwała Nr RIO.IV-0120-441/11 (PDF, 108.1 KiB)
 • Uchwała RIO.IV-0120/180/12 (PDF, 109.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia nr2 (PDF, 117.6 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr2 (DOC, 29 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 140.7 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 195.7 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2012-04-04
Termin składania ofert / wniosków
2012-04-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem kostki granitowej oraz krawężników granitowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 157.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 545.7 KiB)
 • Oświadczenie załącznik nr1 (PDF, 319 KiB)
 • Oświadczenie załącznik nr2 (PDF, 337.1 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 293.2 KiB)
 • Szczegółowy opis tematu zamówienia (PDF, 389 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 46.5 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 199.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 160.2 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2011-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2011-12-19 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Dostawa węgla kamiennego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie dostawa węgla kamiennego (DOCX, 16.9 KiB)
 • Formularz Ofertowy (DOCX, 16.6 KiB)
 • Wzór umowy na dostawę (DOCX, 17.9 KiB)
 • Oświadczenie (DOC, 29 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 68.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 233 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 11.2 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2011-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2011-12-07 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 47.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 147.5 KiB)
 • Oświadczenia z art. 22 i 24 załącznik nr2 (PDF, 38.9 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr3 (PDF, 43.4 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków załącznik nr1 (PDF, 34 KiB)
 • Wzór oferty załącznik nr4 (PDF, 32.4 KiB)
 • Wzór umowy załącznik nr5 (PDF, 34.6 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 177.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 232.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji