ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2012-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2012-06-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 365.9 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 179.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 213.8 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 228 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 40.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 334.3 KiB)
 • Wykaz robót budlanych (DOC, 29 KiB)
 • Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (PDF, 192.3 KiB)
 • Projekt (PDF, 14.4 MiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 514.9 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 141 KiB)
 • Kolorystyka (ZIP, 1.8 MiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 258.2 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 172.4 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 209.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 234.3 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2012-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2012-05-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Udzielenie kredytu bankowego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne wraz z premią termomodernizacyjną
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (PDF, 161.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 279.3 KiB)
 • Załącznik Nr1 Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 213.7 KiB)
 • Załącznik Nr2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 229 KiB)
 • Załącznik Nr3 Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (PDF, 211.8 KiB)
 • Załącznik Nr4 Oferta (DOC, 37.5 KiB)
 • Sprawozdania 2009 (ZIP, 894.7 KiB)
 • Sprawozdania 2010 (ZIP, 923.9 KiB)
 • Sprawozdania 2011 (ZIP, 915.3 KiB)
 • Uchwała Nr RIO.IV-020-118/2012 (PDF, 233.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr1 (DOC, 25.5 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia nr1 (PDF, 219.9 KiB)
 • Uchwała Nr RIO. IV-0120-442/11 (PDF, 129.5 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania (DOC, 35 KiB)
 • Informacja o stanie mienia komunalnego (PDF, 85.9 KiB)
 • Rb-Z (PDF, 130.1 KiB)
 • Rb-28S (PDF, 278.5 KiB)
 • Rb-NDS (PDF, 113.2 KiB)
 • Uchwała Nr RIO.IV-0120-441/11 (PDF, 108.1 KiB)
 • Uchwała RIO.IV-0120/180/12 (PDF, 109.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia nr2 (PDF, 117.6 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr2 (DOC, 29 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 140.7 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 195.7 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2012-04-04
Termin składania ofert / wniosków
2012-04-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem kostki granitowej oraz krawężników granitowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 157.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 545.7 KiB)
 • Oświadczenie załącznik nr1 (PDF, 319 KiB)
 • Oświadczenie załącznik nr2 (PDF, 337.1 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 293.2 KiB)
 • Szczegółowy opis tematu zamówienia (PDF, 389 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 46.5 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 199.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 160.2 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2011-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2011-12-19 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Dostawa węgla kamiennego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie dostawa węgla kamiennego (DOCX, 16.9 KiB)
 • Formularz Ofertowy (DOCX, 16.6 KiB)
 • Wzór umowy na dostawę (DOCX, 17.9 KiB)
 • Oświadczenie (DOC, 29 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 68.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 233 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 11.2 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2011-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2011-12-07 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 47.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 147.5 KiB)
 • Oświadczenia z art. 22 i 24 załącznik nr2 (PDF, 38.9 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr3 (PDF, 43.4 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków załącznik nr1 (PDF, 34 KiB)
 • Wzór oferty załącznik nr4 (PDF, 32.4 KiB)
 • Wzór umowy załącznik nr5 (PDF, 34.6 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 177.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 232.9 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2011-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2011-09-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żytkiejmy - (II etap) wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Kiepojcie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 163.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 3.6 MiB)
 • Załącznik nr1 Formularz oferty (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr2 Oświadczenie o spełnieniu warunków ustawowych (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr2a Oświadczenie o spełnieniu warunków ustawowych (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr3 Oświadczenie osoby fizycznej (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr4 Wykaz osób i podmiotów (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr5 Wykaz wykonanych robót (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr6 Wzór umowy (PDF, 609.8 KiB)
 • Wodociąg Kiepojcie (ZIP, 5.7 MiB)
 • Kanalizacja Żytkiejmy II etap (ZIP, 899.6 KiB)
 • Załącznik nr8 Przedmiary robót (ZIP, 234.3 KiB)
 • Załącznik nr10 Specyfikacja techniczna kanalizacji (PDF, 1.1 MiB)
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 1.4 MiB)
 • Kanalizacja Żytkiejmy mapy II etap część I (ZIP, 5 MiB)
 • Kanalizacja Żytkiejmy mapy II etap część II (ZIP, 5.5 MiB)
 • Kanalizacja Żytkiejmy mapy II etap część III (ZIP, 5 MiB)
 • Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania wykonawców I (DOC, 1.4 MiB)
 • Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania wykonawców II (DOC, 1.4 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 421.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 210.8 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2011-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2011-03-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 44.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 147.5 KiB)
 • Szkic budynku (PDF, 41.4 KiB)
 • Załącznik Nr1 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr2 (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik Nr3 (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik Nr4 (DOC, 69.5 KiB)
 • Załącznik Nr5 (PDF, 381.2 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (DOC, 90.5 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania do SIWZ (PDF, 154.4 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 164.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 149.3 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2010-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2010-12-17 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (DOCX, 16.5 KiB)
 • SIWZ dostawa węgla kamiennego (DOC, 68 KiB)
 • Załącznik Nr1 wzór oferty (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik Nr2 wzór umowy (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik Nr3 oświadczenie o spełnianiu warunków (DOC, 29 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 286.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 13.5 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2010-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2010-12-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie dowóz dzieci (PDF, 192.6 KiB)
 • SIWZ dowóz dzieci (PDF, 235.8 KiB)
 • Załącznik Nr1 oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 259.5 KiB)
 • Załącznik Nr2 Wzór Formularza Oferty (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik Nr3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 273.9 KiB)
 • Umowa dowóz na 2011 (PDF, 171 KiB)
 • Harmonogram dowozu (PDF, 153.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 253.5 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 228.3 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2010-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2010-11-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie - udzielenie kredytu długoterminowego (PDF, 319.6 KiB)
 • SIWZ - udzelenie kredytu długoterminowego (PDF, 418.3 KiB)
 • Załącznik Nr1 Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 259.9 KiB)
 • Załącznik Nr2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 273.5 KiB)
 • Załącznik Nr3 Formularz oferty (DOC, 60 KiB)
 • Pozostałe informacje I (ZIP, 5 MiB)
 • Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 (PDF, 177.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 141.7 KiB)
 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 178.8 KiB)
 • Pozostałe informacje II (ZIP, 4.3 MiB)
 • Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 (PDF, 174.4 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 237.5 KiB)
 • Pozostałe informacje III (ZIP, 2.8 MiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 156.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 253.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji