ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Drukuj informację Zamówienie publiczne: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Szczegóły informacji

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Dubeninki

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 601059-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-11-05 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-11-05 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2020-10-22 przez

Treść:

Część I zamówienia. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II zamówienia. Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie Autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku Nr 5 do SIWZ -Program Ubezpieczenia

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony