ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2010-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-16 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Świadczenie usług dostępu do internetu dla 30 użytkowników
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym (PDF, 447 KiB)
 • SiWZ świadczenie usług dostępu do internetu (PDF, 809.1 KiB)
 • Załącznik Nr1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 445.7 KiB)
 • Załącznik Nr2 Oświadczenie o spelnianiu warunków (PDF, 361.2 KiB)
 • Załącznik Nr3 Formularz oferty (DOC, 154.5 KiB)
 • Załącznik Nr4 Specyfikacja Techniczna (DOC, 154 KiB)
 • Załącznik Nr5 Wzór umowy na dostawy (PDF, 343.4 KiB)
 • Zalącznik Nr6 Warunki gwarancji (PDF, 394.8 KiB)
 • Wynik Zamówienia Publicznego (PDF, 256.8 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2010-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-02 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług dostępu do internetu dla 30 użytkowników
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ Świadczenie usług dostępu do internetu (PDF, 161.1 KiB)
 • Ogłoszenie Świadczenie usług dostępu do internetu (PDF, 44.9 KiB)
 • Załącznik nr1 Oświadczenie - brak podstaw do wykluczenia (PDF, 43.4 KiB)
 • Załącznik nr2 Oświadczenie - spełnianie warunków (PDF, 38.6 KiB)
 • Załącznik nr3 Formularz oferty (DOC, 151 KiB)
 • Załącznik nr4 Specyfikacja techniczna (DOC, 151 KiB)
 • Załącznik nr5 Wzór umowy (PDF, 48.5 KiB)
 • Załącznik nr6 Warunki Gwarancji (PDF, 40.3 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SiWZ (PDF, 219.2 KiB)
 • Wynik Zamówienia Publicznego (PDF, 260.3 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2010-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-01 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (PDF, 275.7 KiB)
 • Załącznik nr1 Oświadczenie - brak podstaw do wykluczenia (PDF, 406.7 KiB)
 • Załącznik nr2 Oświadczenie - spełnianie warunków (PDF, 295.8 KiB)
 • Załącznik nr3 Wzór umowy (PDF, 460.3 KiB)
 • Załącznik nr4 Specyfikacja techniczna (PDF, 450.2 KiB)
 • Załącznik nr5 i 5A Formularz oferty (DOC, 154.5 KiB)
 • Załącznik nr6 Warunki Gwarancji (PDF, 361.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia (PDF, 30 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 231.5 KiB)
 • Wynik Zamówienia Publicznego (PDF, 259 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2009-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2009-12-18 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ dowóz dzieci do szkoły (PDF, 324 KiB)
 • Ogłoszenie dowóz dzieci do szkoły (PDF, 170.9 KiB)
 • Oświadczenie (PDF, 268.1 KiB)
 • Wzór oferty (DOC, 37 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 303.3 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 229.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 278.6 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2009-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2009-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - dostawa węgla kamiennego (PDF, 311.8 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 231.5 KiB)
 • Wzór oferty wykonawcy (DOC, 31.5 KiB)
 • Wzór umowy na dostawę (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie (DOC, 25 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 301 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2009-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2009-12-10 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu do internetu dla 30 gospodarstw domowych na terenie Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ zakup zestawów komputerowych, usługa dostępu do internetu (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr1 (DOC, 138.5 KiB)
 • Załącznik nr1A (DOC, 146.5 KiB)
 • Załącznik nr2 (PDF, 329.7 KiB)
 • Załącznik nr3 (PDF, 588.4 KiB)
 • Załącznik nr4 (DOC, 180 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu dostawy (PDF, 245.9 KiB)
 • Zapytania Wykonawców do SIWZ (PDF, 751 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 159.8 KiB)
 • Wynik Zamówienia Publicznego (PDF, 565.1 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2009-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2009-11-27 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu do internetu dla 30 gospodarstw domowych na terenie Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ zakup zestawów komputerowych, usługa dostępu do internetu (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr1 do SIWZ (DOC, 139 KiB)
 • Załącznik nr1A do SIWZ (DOC, 146.5 KiB)
 • Załącznik nr2 do SIWZ (PDF, 329.7 KiB)
 • Załącznik nr3 do SIWZ (PDF, 617.5 KiB)
 • Załącznik nr4 do SIWZ (DOC, 173 KiB)
 • Załącznik nr5 do SIWZ (DOC, 139 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu dostawy (PDF, 177.1 KiB)
 • Wynik Zamówienia Publicznego (PDF, 28.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji