ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2011-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2011-03-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 44.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 147.5 KiB)
 • Szkic budynku (PDF, 41.4 KiB)
 • Załącznik Nr1 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr2 (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik Nr3 (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik Nr4 (DOC, 69.5 KiB)
 • Załącznik Nr5 (PDF, 381.2 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (DOC, 90.5 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania do SIWZ (PDF, 154.4 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 164.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 149.3 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2010-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2010-12-17 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (DOCX, 16.5 KiB)
 • SIWZ dostawa węgla kamiennego (DOC, 68 KiB)
 • Załącznik Nr1 wzór oferty (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik Nr2 wzór umowy (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik Nr3 oświadczenie o spełnianiu warunków (DOC, 29 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 286.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 13.5 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2010-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2010-12-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie dowóz dzieci (PDF, 192.6 KiB)
 • SIWZ dowóz dzieci (PDF, 235.8 KiB)
 • Załącznik Nr1 oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 259.5 KiB)
 • Załącznik Nr2 Wzór Formularza Oferty (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik Nr3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 273.9 KiB)
 • Umowa dowóz na 2011 (PDF, 171 KiB)
 • Harmonogram dowozu (PDF, 153.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 253.5 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 228.3 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2010-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2010-11-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie - udzielenie kredytu długoterminowego (PDF, 319.6 KiB)
 • SIWZ - udzelenie kredytu długoterminowego (PDF, 418.3 KiB)
 • Załącznik Nr1 Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 259.9 KiB)
 • Załącznik Nr2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 273.5 KiB)
 • Załącznik Nr3 Formularz oferty (DOC, 60 KiB)
 • Pozostałe informacje I (ZIP, 5 MiB)
 • Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 (PDF, 177.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 141.7 KiB)
 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 178.8 KiB)
 • Pozostałe informacje II (ZIP, 4.3 MiB)
 • Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 (PDF, 174.4 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 237.5 KiB)
 • Pozostałe informacje III (ZIP, 2.8 MiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 156.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 253.4 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2010-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2010-05-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o dostawie (PDF, 454.1 KiB)
 • SIWZ dostawa używanej koparko-ładowarki (PDF, 428.5 KiB)
 • Załącznik Nr1 Formularz Oferty (PDF, 429 KiB)
 • Załącznik Nr2 Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 419.9 KiB)
 • Załącznik Nr3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 435.2 KiB)
 • Załącznik Nr4 Wykaz dostaw (PDF, 359.2 KiB)
 • Wynik Zamówienia Publicznego (PDF, 30.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 3.2 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2010-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Przebudowa (Modernizacja) stacji uzdatniania wody w miejscowości Łoje wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Żytkiejmy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 301.3 KiB)
 • SiWZ Przebudowa stacji uzdatniania wody (PDF, 471.5 KiB)
 • Załącznik Nr1 Formularz Ofertowy (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik Nr2 Oświadczenie o spełnianiu warunków ustawowych (PDF, 385.3 KiB)
 • Załącznik Nr2a Oświadczenie o spełnianiu warunków ustawowych (PDF, 383.8 KiB)
 • Załącznik Nr3 Wykaz osób i podmiotów (PDF, 231.7 KiB)
 • Załącznik Nr4 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat (PDF, 340.1 KiB)
 • Załącznik Nr5 Umowa (PDF, 265.2 KiB)
 • Załącznik Nr6 Przedmiary robót-plik w formacie ZIP (7Z, 1.8 MiB)
 • Załącznik Nr7 Dokumentacja-plik w formacie ZIP (7Z, 22.2 MiB)
 • Załącznik Nr8 Specyfikacje techniczne-plik w formacie ZIP (7Z, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 350 KiB)
 • Powiadomienie o zmianach w SiWZ (PDF, 650.4 KiB)
 • Wynik Zamówienia Publicznego (PDF, 118.7 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2010-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-16 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dubeninki: Świadczenie usług dostępu do internetu dla 30 użytkowników
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym (PDF, 447 KiB)
 • SiWZ świadczenie usług dostępu do internetu (PDF, 809.1 KiB)
 • Załącznik Nr1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 445.7 KiB)
 • Załącznik Nr2 Oświadczenie o spelnianiu warunków (PDF, 361.2 KiB)
 • Załącznik Nr3 Formularz oferty (DOC, 154.5 KiB)
 • Załącznik Nr4 Specyfikacja Techniczna (DOC, 154 KiB)
 • Załącznik Nr5 Wzór umowy na dostawy (PDF, 343.4 KiB)
 • Zalącznik Nr6 Warunki gwarancji (PDF, 394.8 KiB)
 • Wynik Zamówienia Publicznego (PDF, 256.8 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2010-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-02 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług dostępu do internetu dla 30 użytkowników
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ Świadczenie usług dostępu do internetu (PDF, 161.1 KiB)
 • Ogłoszenie Świadczenie usług dostępu do internetu (PDF, 44.9 KiB)
 • Załącznik nr1 Oświadczenie - brak podstaw do wykluczenia (PDF, 43.4 KiB)
 • Załącznik nr2 Oświadczenie - spełnianie warunków (PDF, 38.6 KiB)
 • Załącznik nr3 Formularz oferty (DOC, 151 KiB)
 • Załącznik nr4 Specyfikacja techniczna (DOC, 151 KiB)
 • Załącznik nr5 Wzór umowy (PDF, 48.5 KiB)
 • Załącznik nr6 Warunki Gwarancji (PDF, 40.3 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SiWZ (PDF, 219.2 KiB)
 • Wynik Zamówienia Publicznego (PDF, 260.3 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2010-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-01 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (PDF, 275.7 KiB)
 • Załącznik nr1 Oświadczenie - brak podstaw do wykluczenia (PDF, 406.7 KiB)
 • Załącznik nr2 Oświadczenie - spełnianie warunków (PDF, 295.8 KiB)
 • Załącznik nr3 Wzór umowy (PDF, 460.3 KiB)
 • Załącznik nr4 Specyfikacja techniczna (PDF, 450.2 KiB)
 • Załącznik nr5 i 5A Formularz oferty (DOC, 154.5 KiB)
 • Załącznik nr6 Warunki Gwarancji (PDF, 361.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia (PDF, 30 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 231.5 KiB)
 • Wynik Zamówienia Publicznego (PDF, 259 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2009-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2009-12-18 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ dowóz dzieci do szkoły (PDF, 324 KiB)
 • Ogłoszenie dowóz dzieci do szkoły (PDF, 170.9 KiB)
 • Oświadczenie (PDF, 268.1 KiB)
 • Wzór oferty (DOC, 37 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 303.3 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 229.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 278.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji