ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dwóch pomostów: w miejscowości Pluszkiejmy na jeziorze Czarne oraz w miejscowości Pobłędzie na jeziorze Pobłędzie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie inwestycyjnego kredytu długoterminowego Gminie Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 71.9 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 10.6 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 99 KiB)
 • Przewidywalny koszt kredytu (XLSX, 14.4 KiB)
 • Oświadczenie JEDZ (DOC, 188 KiB)
 • Oświadczenie w sprawie przesłanek wykluczenia (DOCX, 31.6 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców (DOCX, 21.1 KiB)
 • Oświadczenie składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego (DOCX, 27.1 KiB)
 • Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej (DOCX, 25.9 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (DOCX, 32.8 KiB)
 • Uchwała XXIX/246/23 (PDF, 847.8 KiB)
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (PDF, 768.5 KiB)
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek (PDF, 254.2 KiB)
 • Powołanie Wójta (PDF, 237.7 KiB)
 • Powołanie Skarbnika (PDF, 165.1 KiB)
 • Opinia RIO (PDF, 469.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 30.9 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi 1 (PDF, 924.3 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi 2 (PDF, 392.7 KiB)
 • Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia (PDF, 155.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 171.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 404.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-31 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Szkoła podstawowa w Żytkiejmach bezpieczny i ekonomiczny budynek oświatowy. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły wraz z rozbudową o klatkę schodową.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 173.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 642.5 KiB)
 • Formularze (DOCX, 78.9 KiB)
 • Wzór umowy cz.1 (DOCX, 103.1 KiB)
 • Wzór umowy cz.2 (DOCX, 96.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 404.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa dostępności komunikacyjnej w gm. Dubeninki – droga Kiekskiejmy – Degucie z dojazdem do dróg powiatowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 125.9 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zabudowy (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie (DOCX, 84.7 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy (DOCX, 100.9 KiB)
 • Program Funkcjonalno Użytkowy (ZIP, 7 MiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 40.7 KiB)
 • Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (DOCX, 38.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców (DOCX, 37.1 KiB)
 • Wykaz robót (DOCX, 36.9 KiB)
 • Wzór umowy zad.1 (PDF, 976.3 KiB)
 • Wzór umowy zad.2 (PDF, 888.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 699.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-01-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Szkoła podstawowa w Żytkiejmach bezpieczny i ekonomiczny budynek oświatowy. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły wraz z rozbudową o klatkę schodową.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 171.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 78.3 KiB)
 • Specyfikacja Warunków zamówienia (PDF, 640.7 KiB)
 • Przedmiar robót cz.1 (ZIP, 13.9 MiB)
 • Wzór umowy cz.1 (PDF, 370.5 KiB)
 • Wzór umowy cz.2 (PDF, 310.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 411.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 17.8 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (DOCX, 69.3 KiB)
 • Wzór oferty na dostawy (DOCX, 32.6 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 32.6 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.9 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOCX, 27.4 KiB)
 • Wykaz dostaw (DOCX, 24.5 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 25.4 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOCX, 27.4 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 117.5 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 93.6 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (DOCX, 15.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 17.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 113.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 127.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 20 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 19.9 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (DOCX, 68.6 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 32.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 24.3 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 81.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej (DOCX, 33.9 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOCX, 27.4 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 27.2 KiB)
 • Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (DOCX, 23.2 KiB)
 • Wykaz dostaw lub usług (DOCX, 24.4 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (DOC, 126 KiB)
 • Wykaz punktów adresowych (PDF, 3.5 MiB)
 • Mapa gminy (PDF, 2 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 89.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 200 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 17.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 109.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 19.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa nowego sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 20.2 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (DOCX, 96.1 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału cz. 1 (DOCX, 59.8 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału cz. 2 (DOCX, 59.7 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące dodatkowych przesłanek wykluczenia z postępowania cz. 1 (DOC, 148 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące dodatkowych przesłanek wykluczenia z postępowania cz. 2 (DOC, 148 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom cz. 1 (DOCX, 55.3 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom cz. 2 (DOCX, 55.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby cz. 1 (DOCX, 57.3 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia cz. 1 (DOCX, 57.3 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej cz.1 (DOCX, 60.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej cz.2 (DOCX, 60.9 KiB)
 • Wykaz dostaw lub usług cz. 1 (DOCX, 56.1 KiB)
 • Wzór oferty na dostawy część 1 (DOCX, 59.8 KiB)
 • Wzór umowy na dostawy cz. 1 (DOCX, 73.9 KiB)
 • Wzór oferty ubezpieczenia cz. 2 (DOCX, 55.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1 (DOCX, 60.3 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 2 (DOCX, 50.1 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 199.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 223.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 267 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pierwszy w gminie zespół obiektów sportowych dla mieszkańców gm. Dubeninki. Budowa i przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych wraz z remontem istniejących ciągów komunikacyjnych, przebudową zjazdu oraz instalacją odwadniającą”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.2 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (DOCX, 93.7 KiB)
 • Wzór umowy 1A (DOCX, 86 KiB)
 • Wzór umowy 1B (DOCX, 68.8 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 34.7 KiB)
 • Oświadczenia (DOCX, 72.8 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 90.3 KiB)
 • Wykaz robót (DOCX, 27.4 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 31.9 KiB)
 • Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (DOCX, 28.8 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 27.5 KiB)
 • SST drogowa (PDF, 16.9 MiB)
 • SST sanitarna (PDF, 5.5 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 3.4 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 427.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie treści SWZ (DOCX, 80.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14 KiB)
 • Informacja o zmianie ogłoszenia (DOCX, 53.3 KiB)
 • Wzór umowy 1A (DOCX, 86.7 KiB)
 • Wzór umowy 1B (DOCX, 69.3 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 84.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 186.6 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 57.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bludzie, Kociołki, Wobały, Przerośl Gołdapska.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 18.3 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (DOCX, 66.4 KiB)
 • Projekt techniczny Bludzie cz.1 (ZIP, 12.4 MiB)
 • Projekt techniczny Bludzie cz.2 (ZIP, 14.4 MiB)
 • Projekt techniczny Kociołki (ZIP, 13.9 MiB)
 • Projekt techniczny Przerośl Gołdapska cz.1 (ZIP, 13.9 MiB)
 • Projekt techniczny Przerośl Gołdapska cz.2 (ZIP, 13.3 MiB)
 • Projekt techniczny Wobały cz.1 (ZIP, 14.2 MiB)
 • Projekt techniczny Wobały cz.2 (ZIP, 16.4 MiB)
 • Projekt techniczny Wobały cz.3 (ZIP, 14.2 MiB)
 • Załączniki cz.1 (ZIP, 222.4 KiB)
 • Załączniki cz.2 (ZIP, 221.7 KiB)
 • Decyzje cz.1 (ZIP, 6.6 MiB)
 • Decyzje cz.2 (ZIP, 4.4 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie (DOC, 48 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 53 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 504 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji