ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-01-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Szkoła podstawowa w Żytkiejmach bezpieczny i ekonomiczny budynek oświatowy. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły wraz z rozbudową o klatkę schodową.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 171.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 78.3 KiB)
 • Specyfikacja Warunków zamówienia (PDF, 640.7 KiB)
 • Przedmiar robót cz.1 (ZIP, 13.9 MiB)
 • Wzór umowy cz.1 (PDF, 370.5 KiB)
 • Wzór umowy cz.2 (PDF, 310.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 411.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bludzie, Kociołki, Wobały, Przerośl Gołdapska
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 19.3 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (DOCX, 62.9 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 28.8 KiB)
 • Wzór oferty na roboty budowlane (DOCX, 29.5 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 25.1 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (DOCX, 27.1 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOCX, 27 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej (DOCX, 29.5 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 24.7 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót (DOCX, 13.8 KiB)
 • Wzór umowy na roboty budowlane (DOC, 122.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 21.7 KiB)
 • Projekt techniczny Bludzie (ZIP, 15.4 MiB)
 • Projekt techniczny Kociołki (ZIP, 13.9 MiB)
 • Projekt techniczny Przerośl Gołdapska cz.1 (ZIP, 18 MiB)
 • Projekt techniczny Przerośl Gołdapska cz.2 (ZIP, 13.3 MiB)
 • Projekt techniczny Wobały cz1 (ZIP, 14.2 MiB)
 • Projekt techniczny Wobały cz.2 (ZIP, 16.4 MiB)
 • Projekt techniczny Wobały cz.3 (ZIP, 14.2 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 11 MiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi budowa oczyszczalni (PDF, 243.7 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 206.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 243.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (DOC, 52 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i pługa do odśnieżania w formie leasingu operacyjnego z opcją prawa wykupu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 2 MiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 292.7 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 453.8 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 127.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik do Formularza oferty (DOCX, 28.9 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 28.6 KiB)
 • Wykaz wykonanych dostaw (DOCX, 14.8 KiB)
 • Wykaz części zamówienia których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 24.8 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOCX, 26.8 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 29.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców (PDF, 955 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 189 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 223.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 376.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2017-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej Łoje stacja uzdatniania wody na działce nr 239/22
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 277.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 470.1 KiB)
 • Oferta (DOC, 36 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOC, 28 KiB)
 • Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 74.5 KiB)
 • Oświadczenie dostęp do materiałów i laboratorium (DOC, 25.5 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 35 KiB)
 • Zobowiązanie (DOC, 28 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 278.1 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 29.5 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówiania (PDF, 131.1 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 99.7 KiB)
 • Dokumentacja uproszczona Łoje (PDF, 4.6 MiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 662.1 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 103.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 22.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 219.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2017-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 285.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zatrudnienia (PDF, 281.2 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału (DOCX, 33.9 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 214.8 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.2 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.4 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (DOCX, 28.8 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 219 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 382.7 KiB)
 • Projekt techniczny (ZIP, 3.6 MiB)
 • Specyfikacja część 1 (ZIP, 4.3 MiB)
 • Specyfikacja część 2 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 1.1 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 1.5 MiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 131.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 344.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2017-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 284.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zatrudnienia (PDF, 281.2 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 33.7 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 233.2 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.2 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.4 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.8 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 218.8 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 382.6 KiB)
 • Projekt techniczny (ZIP, 3.6 MiB)
 • Specyfikacja część 1 (ZIP, 4.3 MiB)
 • Specyfikacja część 2 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 1.1 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 1.5 MiB)
 • Powiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 220.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2017-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 293.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 317.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 34.3 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 233.2 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.3 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.6 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 29.2 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 222.5 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 385 KiB)
 • Projekt techniczny (ZIP, 3.6 MiB)
 • Specyfikacja cz.1 (ZIP, 4.3 MiB)
 • Specyfikacja cz.2 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 1.1 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 229.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 226.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2017-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 285.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 318.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 33.9 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.6 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 233.3 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.2 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.4 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.8 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 222.7 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 385 KiB)
 • Projekt techniczny (ZIP, 3.6 MiB)
 • Specyfikacja cz.1 (ZIP, 4.3 MiB)
 • Specyfikacja cz.2 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 1.1 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 225.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2017-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa nowego samochodu typu minibus do przewozu osób w ilości 17+1+1 (osiemnaście miejsc fabrycznych i jeden dodatkowy fotel składany)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 263.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 368.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 84.5 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.2 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 32.8 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 190.1 KiB)
 • Wykaz części zamówienia której wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.1 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 28.9 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 196 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 219.9 KiB)
 • Powiadomienie o zmianach SIWZ (DOCX, 20.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 225.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2017-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 294.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 318.2 KiB)
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 178.8 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 34.4 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 33.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 233.3 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 25.3 KiB)
 • Wykaz robót (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, której wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (DOCX, 28.4 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 29.1 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 222.7 KiB)
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (PDF, 385 KiB)
 • Projekt techniczny (ZIP, 3.6 MiB)
 • Speczyfikacja cz1 (ZIP, 4.3 MiB)
 • Specyfikacja cz2 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 1.1 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 1.5 MiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 175.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 224.4 KiB)