ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Dubeninki

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 602233-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-11-12 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-11-12 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2020-10-26 przez Stanisław Kosiński

Treść:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej Qśr=14m3/d i 140RLM z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do odbiornika - rowu melioracyjnego, z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN. Projektowana oczyszczalnia obsługiwać będzie istniejący ciąg kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych zlokalizowanych wzdłuż drogi wewnętrznej (w sąsiedztwie inwestycji) w miejscowości Degucie gmina Dubeninki. Charakterystyka projektowanego rozwiązania. Długość sieci kanalizacji sanitarnej - odprowadzającej ścieki oczyszczone do odbiornika - PVC 200mm, L1-88,8 m. Obecnie ścieki z istniejącego ciągu kanalizacji sanitarnej odprowadzane są do istniejącego zbiornika na ścieki. Na istniejącym kolektorze kanalizacji sanitarnej za istniejącą studnią Si o rzędnych 232.20/231.02 należy wybudować biologiczną oczyszczalnię ścieków. Odcinek istniejącej sieci kolidujący z projektowaną oczyszczalnią w kierunku istniejącego bezodpływowego zbiornika na ścieki zlikwidować. Istniejący zbiornik na ścieki do likwidacji poprzez demontaż elementów betonowych i zasypanie objętości zbiornika z wcześniejszym wywozem nieczystości płynnych. Do oczyszczania ścieków bytowych zaprojektowano biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości średniej dobowej 14 m3/d i 140RLM. Ciąg technologiczny składa się z następujących urządzeń: osadnika wstępnego-komora 1, osadnika wstępnego-komora 2, bioreaktora-komora 1, bioreaktora-komora 2, osadnika wtórnego, studni instalacyjnej, sieci kanałów DN 200 i studzienek rewizyjnych oraz odbiornika ścieków oczyszczonych - rowu melioracyjnego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-26 14:00:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-26 14:38:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-14 09:49:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1723 raz(y)