Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Dubeninki

Informacja ogłoszona dnia 2023-02-02 14:51:38 przez Paweł Furtan

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 09.02.2023 r., o godz. 09:30 w  Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
 4.  Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dubeninki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz  zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielowi nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Dubeninki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Gminy Dubeninki w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dubeninki środków stanowiących fundusz sołecki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dubeninki na rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023 – 2028.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 r.
 18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej; Komisji Stałej; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 19. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
 20. Zapytania sołtysów.
 21. Zapytania radnych.
 22. Odpowiedzi na zapytania sołtysów i radnych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-02 14:51:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-02 14:51:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-02 14:51:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1290 raz(y)