ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w 2022 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 375/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 374/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 373/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Żytkiejmach
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 372/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubeninki na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXII/183/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022-2031
Nr aktu prawnego
XXII/182/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
Nr aktu prawnego
XXII/181/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXII/180/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2021- 2031
Nr aktu prawnego
XXII/179/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXII/178/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji