ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 420/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Kiepojciach
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 419/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Kiepojciach
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 418/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 417/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 416/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia terminu na składanie ofert w naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 415/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 414/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 413/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 412/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Dubeninki gminnego ćwiczenia obronnego w ramach doskonalącego ćwiczenia obronnego na terenie powiatu gołdapskiego pod kryptonimem ,,GRANICA-2022”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 411/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji