ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 436/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 435/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa sprzętu silnikowego będącego własnością Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 434/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 433/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne oraz jednostki posiadające osobowość prawną
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 432/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Renault Kangoo KC
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 431/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach – bezpieczny i ekonomiczny budynek oświatowy”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 430/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Godny dojazd podstawą komunikacji – Wobały – Przesławki – DW651 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 429/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 428/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Pluszkiejmy
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 427/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji