ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 487/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na rok 2023
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 486/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 484/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 483/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Gminy Dubeninki oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów El-Dok
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 482/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
W sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/2018 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 481/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
W sprawie: projektu budżetu Gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 480/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023-2028
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 479/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 478/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Koordynatora gminnego Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko - Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 477/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji