ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie planu kontroli zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 589/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 588/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 587/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 586/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 583/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 585/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Mercedes – Benz 816
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 584/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 583/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 582/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2024 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 581/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-09-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 580/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji