ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 515/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku referent w referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 514/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Dubeninki do prowadzenia spraw związanych z realizacją konkursu "Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2023 r.”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 513/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 512/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji do szacowania ilości drewna
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 511/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 510/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedłożenia informacji z wykonania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Dubeninki w 2022 roku
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 509/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedłożenia informacji z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Dubeninki za lata 2020 - 2022
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 508/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad rozliczenia i wysokości opłat za centralne ogrzewanie w budynkach stanowiących własność Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 507/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 506/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji