ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXIV/203/22
Status
częściowo uchylona
Lp: 72
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXVI/201/17 Rady Gminy w Dubeninkach z dnia 10 listopada 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dubeninkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dubeninkach
Nr aktu prawnego
XXIV/202/22
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dubeninki na lata 2022 – 2024
Nr aktu prawnego
XXIV/201/22
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dubeninki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/200/22
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/199/22
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXIV/198/22
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 436/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 435/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa sprzętu silnikowego będącego własnością Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 434/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 433/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji