ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXXII/260/23
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubeninki w 2023 roku
Nr aktu prawnego
XXXII/259/23
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Dubeninki za rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXII/258/23
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 546/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 545/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Gminy w Dubeninkach
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 544/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 543/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach inwestycji pn. „Pierwszy w gminie zespół obiektów sportowych dla mieszkańców gm. Dubeninki. Budowa i przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych wraz z remontem istniejących ciągów komunikacyjnych, przebudową zjazdu oraz instalacją odwadniającą”.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 542/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 541/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania o przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 540/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji