ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego budowy biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bludzie, Kociołki, Przerośl Gołdapska
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 444/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości czynszu obowiązującego w lokalach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 443/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek czynszu za najem lokali oraz budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Dubeninki z przeznaczeniem na prowadzenie działalność związanej ze świadczeniem usług zdrowotnych
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 442/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy lokali użytkowych, należących do gminnego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 441/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubeninki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 440/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 439/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 438/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Renault Kangoo KC
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 437/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego
Nr aktu prawnego
XXIV/210/22
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXIV/209/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji