ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2023-08-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 568/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2023-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia wzorów wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z załącznikami dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 567/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2023-08-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy społecznej określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej i innymi ustawami.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 566/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2023-08-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 558/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 565/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 564c/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 564b/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do korzystania z podpisu elektronicznego w zakresie sprawozdawczości przekazywanej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 564a/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 564/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy społecznej określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej i innymi ustawami.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 563/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 562/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji