ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr instytucji kultury

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Instytucji Kultury

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr instytucji kultury
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Numer wpisu do rejestru
Data wpisu do rejestru
Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu
Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut
Siedziba i adres instytucji kultury
Oznaczenie organizatora instytucji kultury
Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury
Akt o utworzeniu instytucji kultury
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury
 
1.
 
01 sierpień 2003 r.
 
Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach
 
GCK w Dubeninkach
 
ul. Dębowa 6 19-504 Dubeninki,
województwo Warmińsko-Mazurskie, powiat Gołdapski, gmina Dubeninki
 
Gmina Dubeninki
 
Nie występuje
Uchwała Nr IV/35/03 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej i utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach”
Uchwała Nr IV/36/03 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Dubeninkach
Sposób udostępniania rejestru instytucji kultury
 
Rejestr instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Dubeninki prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
 
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dubeninki:
I.      Rejestr instytucji kultury prowadzi Sekretarz Gminy Dubeninki w Urzędzie Gminy Dubeninki, pok. 6, ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki, tel. (87) 615 81 37; w godzinach  7:30 – 15:30
II.     Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
a)    otwarty dostęp do zawartości rejestru;
b)    wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dubeninki.
3. Każdy ma prawo przeglądać akta rejestrowe oraz księgę rejestrową instytucji kultury w siedzibie Urzędu Gminy Dubeninki w godzinach urzędowych.
4. Organizator wydaje urzędowo poświadczony odpis z rejestru albo księgi rejestrowej instytucji kultury każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
III.Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
IV.Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu o którym mowa w pkt. III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
V. Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód opłaty skarbowej. Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub dokonać wpłaty na niżej wskazane konto.
 
Urząd Gminy Dubeninki, ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki
Bank Spółdzielczy Olecko O/Dubeninki 72 9339 0006 0050 0500 1023 0001
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stanisław Kosiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-17 08:57:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-17 09:06:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-08 13:10:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »